ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Stagii de practică pentru studenţi / masteranzi - condiţii


Programul se adresează studenţilor specializaţi în TI.

Scopul programului:
Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice a studenţilor specializaţi în tehnologii informaţionale.

Durata programului: include durata stagiului de practică de licenţă/masterat obligatorii de la universitate.

Avantajele programului:
- Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice studiate la universitate;
- Acumularea de noi cunoştinţe ce vizează tehnologiile informaţionale şi nu doar;
- Oportunitatea de angajare în cadrul IDSI;
- Colectiv tînăr, deschis spre comunicare.

Cerinţe:
- Student specializat în tehnologii informaţionale;
- Dorinţa de instruire continuă;
- Spirit de echipă;
- Responsabilitate.

Condiţiile de aplicare:
Pentru a aplica la acest program este necesar să expediaţi Cv-ul Dvs (model Europass) şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: [email protected], cu indicarea temei scrisorii „program de stagiere”.
În scrisoarea de intenţie se vor preciza:
- Cunoştinţele şi abilităţile profesionale;
- Motivaţia Dvs. pentru aplicarea la acest program;
- Ce cunoaşteţi despre IDSI?
- Explicaţi rolul activităţii (viitoare) Dvs. în cadrul IDSI.
- Care sunt aşteptările Dvs. de la acest program?

Etapele selecţiei:
- Interviul iniţial;
- Completarea unui test privind cunoştinţele de specialitate;
- Semnarea unui acord privind respectarea angajamentelor reciproce;
- Interviul final.


Ultima actualizare:  07-07-2017 13:16:59
Sursa:   IDSI

Social plugin