ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

2011- 16 publicaţii

Accesări: 6186  Vizitatori unici: 2187

 

 1. De la proiecte prin rapoarte către indicatori: dezvoltarea sistemelor informatice în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova
  Cojocaru Igor
  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2011, 14-15 aprilie, 2011, ASEM, Chişinău, pp. 199-203
   
 2. Suportul informaţional al evaluării competenţelor echipei de proiect în sfera ştiinţei şi inovării
  Cojocaru Igor
  Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „REPUBLICA MOLDOVA: 20 DE ANI DE REFORME ECONOMICE”, 23-24 septembrie 2011, ASE,  Chişinău
   
 3. Dezvoltarea capitatului uman în domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova
  Cujbă R., Alexeeva S., Rotaru A. 
  Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „REPUBLICA MOLDOVA: 20 DE ANI DE REFORME ECONOMICE”, 23-24 septembrie 2011, ASE, Chişinău, p. 165-169. 
   
 4. Integrarea ştiinţei şi educaţiei - baza dezvoltării societăţii cunoaşterii
  Cujbă R., Alexeeva S.
  Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”, 8 aprilie 2011, AŞM, Chişinău, p. 146-149. 
   
 5. Implementarea sistemului integrat de management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 
  Cojocaru Irina
  Akademos nr. 4 (23), 2011, pp. 74-79
   
 6. Fenomenul saturaţiei în procesele naturale, sociale şi economice şi criza economică mondială
  Malcoci Iulia
  Revista Cygnus, Revista de Fizica si Matematica Aplicata, anul VIII, nr. 1 (14), 2011, p.15-19
   
 7. Google Apps for Education – a powerful solution for global scientific classrooms
  Railean E.
  Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning, October 28-29, 2011, pp. 340-346
   
 8. Foray into the Stroke management study using ICT solutions
  Zamşa E.
  Proceedings of the International Workshop on Intelligent Information Systems, September 13-14, 2011, pp. 260-263
   
 9. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între globalizare şi provincializare
  Cuciureanu G.
  Monografie. Chişinău: Proedit, 2011, 294 p.
   
 10. Asigurarea cu echipament ştiinţific a organizaţiilor ştiinţifice din Republica Moldova în perioada 2006-2010
  Cuciureanu G., Graur I.
  Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”, 8 aprilie 2011, AŞM, Chişinău, p. 223-227. 
   
 11. Utilizarea rezultatelor ştiinţifice recunoscute internaţional în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
  Cuciureanu G.
  Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”, 8 aprilie 2011, AŞM, Chişinău, p. 218-222
   
 12. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
  Ungureanu E., Cojocaru Ir.
  Intellectus nr.2, 2011
   
 13. Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau formalitate
  Cuciureanu G., Jardan V.
  Intellectus nr. 1, 2011
   
 14.  Analytical country report 2010: Moldova
  Cuciureanu G., Spiesberger M.
  Editor: ERAWATCH

   

 15. Moldova – country profile
  Cuciureanu G., Spiesberger M. 
  Editor: ERAWATCH

   

 16. INNO-Policy TrendChart Mini country report-Moldova
  Cuciureanu G., Spiesberger M. 
  Editor: PRO INNO Europe

Ultima actualizare:  18-02-2014 11:02:30
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova