ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

2010 - 21 publicaţii

Accesări: 6762  Vizitatori unici: 2456

 

 1. Economy of Culture in the Information Society based on Knowledge
  Filip F., Cojocaru I. 
  Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic countries, UNESCO BRESCE, 2010, pp.104-114 
   
 2. Sistemul informaţional de evaluare şi selecţie a proiectelor de cercetare ştinţifică în RM: de la "creion şi hîrtie" la tehnologia asistată de calculator
  Cojocaru I.
  Intellectus nr. 4, 2010, pp. 62-71
   
 3. Instrumentul Bibliometric Naţional – sistem informatic performant, deschis, flexibil, scalabil
  Cojocaru I., Cuciureanu G., Moraru O.
  Intellectus nr. 2, 2010, pp. 44-55
   
 4. Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne 
  Cujba R., Rotaru A.
  Akademos, nr.2 (17)
   
 5. Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
  Cojocaru I., Cojocaru Ir.
  Academos, nr. 1 (16)
   
 6. Tehnologia elaborării manualului electronic la chimie
  Railean E.
  Tehnologii educaţionale moderne în contextul formării culturii învăţării. Vol. X., pp.68-84
   
 7. Intertextualitate, citat şi plagiat
  Ungureanu E.
  Intellectus, nr. 2, pp. 15-20
   
 8. Contribuţii privind analiza dinamică a unor indicatori ai potenţialului ştiinţifico-tehnologic din Republica Moldova
  Cujba R., Alexeeva S., Rotaru A.
  Economica, nr.2 (72)
   
 9. Elaborarea produsului program „Expertiza proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării"
  Căpăţînă G., Mihalachi S.
  Conferinţa Ştiinţifică a Masteranzilor şi Doctoranzilor 2010 a Universităţii de Stat din Moldova, pp.127-128
   
 10. Conditions of Nash equilibrium existence for the non-cooperative informational extended games
  Novac L.
  The 18th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2010) 7-9 Oct. 2010, pp. 65-66
   
 11. About the noncoomperative informational extended games
  Novac L.
  6th Spain, Italy and Netherlands Conference on Game Theory (SING 6) 7-9 July, 2010, pp. 92-93
   
 12. The E-Learning Structure - Context Methodology
  Railean E.
  Annals of Spiru Haret University, Mathematics-Informatics Series, pp.68-72
   
 13. Tehnologia informaţiei şi comunicării – factor de dezvoltare durabilă a societăţii umane în condiţiile globalizării
  Railean E.
  Quality. 2010, Vol.11, Nr. 113, pp.943-951
   
 14. Autoreglarea învăţării – condiţie de adaptare şi acomodare a nativului digital la mediul educaţional globalizat realizată prin intermediul manualului electronic
  Railean E.
  Romanian Journal of Education. 2010, Vol. 1, n. 2, pp.27-38
   
 15. Metasystems approach to research the globalisated pedagogical processes
  Railean E.
  Annals of Spiru Haret University. Mathematics – Informatics Series, Special issue "New results on E - Learning Methodologies", pp. 31-50
   
 16. A new didactical model for elaboration the electronic textbooks
  Railean E.
  International Conference on Virtual Learning 2010, pp.121-129
   
 17. Automatizarea laturii cognitive a competenţei lingvistice prin intermediul software educaţional
  Railean E., Suhan Cl., Muntean M., Volcov D.
  Conferinta Nationala de Invatamant Virtual 2010, pp. 235-243
   
 18. Shared-Memory Multiprocessor Systems – Hierarchical Task Queue
  Zamsa E.,  Jancovic A., Hanghani G.
  Learning by Examples, G.Serazzi, 2010, pp. 135-149
   
 19. The factors and the reasons of the internationalisation of the S&T activities / Factorii şi motivele internaţionalizării activităţilor ştiinţifice şi tehnologice 
  Cuciureanu Gh., Manic S.
  Economica, nr. 3, 2010, p.109-114
   
 20. Mobilitatea savanţilor ca manifestare a proceselor de globalizare
  Cuciureanu Gh., Manic S. 
  Studii Economice, nr. 1-2, 2010, p.87-93 
   
 21. Influenţa complexului de exerciţii qi gong asupra sistemului nervos vegetativ la studenţii universităţii de stat de educaţie fizică şi sport
  Balmuş V., Balmuş T., Cojocaru I., Cataraga M., Jardan V., Moldovanu I.  
  În Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2010, nr.3(11), p.586-590, ISSN 1857-1719 (C)

Ultima actualizare:  11-02-2019 13:59:19
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova