ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Un simpozion pentru bibliotecari despre cartea tipărită vs cartea online

2014-02-25   Accesări: 10633  Vizitatori unici: 3854

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, Biblioteca Naţională din Republica Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă”, Liceul Teoretic “George Meniuc” din Chişinău au organizat marţi, 25 februarie 2014, un simpozion cu titlul “Modernizarea activităţii – necesitate strategică a bibliotecilor şcolare”. La eveniment au participat peste 60 de bibliotecari din raza municipiului Chişinău. Au rostit cuvinte de salut dna Iustina Franţuz, specialist principal al DGETS, şi dl Nicolae Babuc, directorul LT “George Meniuc”, gazda evenimentului.

Întrunirea s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă şi colegială, cu concursul dnei Liuba Arion, specialist principal la Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport a municipiului Chişinău, preşedinte al Comisiei "Biblioteci şcolare", ABRM.

Dna Vera Osoianu, director adjunct al Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova, a prezentat comunicarea “Biblioteca şi TIC: integrare, misiune, funcţii, mijloace”, în care a vorbit despre importanţa cunoaşterii tehnologiilor informaţionale de către bibliotecari, care sunt cei chemaţi să ghideze căutarea în noianul de informaţii. În continuare dra Eugenia Bejan, director adjunct al Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion Creangă”, a vorbit despre biblioteca şcolară în drumul ei “de la conceptul 1.0 la conceptul 3.0” – aspect mai mult decât important în epoca webului. Dumneaei a menţionat că bibliotecarul este un puternic “motor de căutare cu inima”, este un filtru pentru toţi cei neiniţiaţi în căutarea cât mai adecvată de informaţie. Raportată la mottoul simpozionului “Marele motor zgomotos al schimbării este tehnologia” (Alvin Toffler), afirmaţia drei Bejan ar putea fi parafrazată astfel: “Marele motor de căutare cu inima şi cu raţiunea este bibliotecarul tehnologizat sau informatizat”, idee desprinsă şi din comunicarea Lolitei Caneev, şef serviciu BNPC “Ion Creangă”, în cadrul programului de promovare a lecturii: “Zece cărţi “Must Read” pentru adolescenţi” .

În cadrul evenimentului dl Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, a prezentat avantajele şi perspectivele de dezvoltare ale Instrumentului Bibliometric Naţional, proiect menţinut de către IDSI din 2010. Comunicarea a suscitat un viu interes din partea audienţei. De asemenea, dna dr. Elena Ungureanu a vorbit despre o apariţie editorială recentă – cartea “Dincolo de text: hypertextul”, Chişinău, Ed. ARC, 2014, 280 p., monografie elaborată în cadrul Institutului de Filologie şi IDSI, susţinută financiar de CSŞDT al AŞM, în care sunt abordate inclusiv problem legate de biblioteconomia online şi problemele cărţii tipărite vs cartea online.

Discuţiile vii au urmat şi după încheierea simpozionului, participanţii propunându-şi o colaborare strânsă şi avantajoasă în domeniul promovării tehnologiilor informaţionale în spaţiul cărţii, în spaţiul culturii şi al ştiinţei.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: prezentare, Igor Cojocaru, IDSI, Elena Ungureanu, biblioteca
Ultima actualizare:  10-03-2014 17:10:40
Sursa:  

 
1