ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

5 ani de e-Transformare împreună cu Centrul de Guvernare Electronică

2015-10-05   Accesări: 3480  Vizitatori unici: 1616

 Pe data de 18 august, Centrul de Guvernare Electronică a marcat 5 ani de activitate dinamică și inovativă. Pe parcursul acestor ani, în agenda publică au fost incluse cele mai  revoluționare și eficiente tehnologii puse la dispoziția Guvernului, mediului de afaceri și cetățenilor.

Este perioada definitorie, în care s-a creat infrastructura și toate instrumentele necesare pentru a livra online servicii publice de calitate.

Anume această e-infrastructură face astăzi posibilă valorificarea la maxim a avantajelor cloud computing (MCloud / G-Cloud), a tehnologiilor mobile (Mobile eID), implementarea și utilizarea cu succes a plăților  on-line (MPay) și a platformei de e-Registre și e-Autorizații (PGRAP), iar reutilizarea acestor instrumente de către agențiile guvernamentale reconfigurează relația dintre instituțiile publice și cetățeni, cei din urmă beneficiind de e-servicii sectoriale mai rapid și la costuri mai mici.

Componentele e-infrastructurii și lista completă a serviciilor electronice dezvoltate sunt prezentate pe egov.md și servicii.gov.md.
Aceste realizări sunt rezultatul unui angajament pentru inovație și profesionalism și a colaborării dintre coordonatorii de stat pentru e-Transformare, ministerele sectoriale și partenerii externi.

Vector al inovațiilor tehnologice, Centrul de Guvernare Electronică pune la dispoziție servicii electronice și instrumente, care prin realizarea obiectivului central - combaterea birocrației și corupției, promovează transparența și eficiența ca principii esențiale ale e-Guvernării.

Prin eforturile constante de integrare a tehnologiilor informaționale în activitatea instituțiilor publice, deschiderea datelor guvernamentale cu caracter publice și, implicit, prin eficientizarea procesului de guvernare, Centrul de Guvernare Electronică urmărește atingerea obiectivului major de dezvoltare durabilă a statului.

Un stat modern se poate dezvolta doar prin exploararea la maxim a potențialului tehnologic informațional și prin e-Transformarea guvernării.
 
Centrul de Guvernare Electronică este o instituție publică înființată la inițiativa primului ministru, în august 2010, aflată în subordinea Cancelariei de Stat, care își propune modernizarea Tehnologică a Guvernării, până în 2020, și are drept scop primar dezvoltarea utilizării, de către instituţiile publice, mediul de afaceri și cetățeni, a potenţialului oferit  de tehnologiile digitale. Proiectele de e-Transformare a Guvernării sunt finanţate de către Banca Mondială.
                                     De 5 ani e-Guvernul tău, un guvern mai transparent și eficient!
 

Astăzi, 5 octormbrie 2015, ora 11:00, Sala de ședințe, et.1 va avea loc Conferința dedicată aniversării de 5 ani de activitate al Centrului de Guvernare Electronică.

 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: servicii publice, on-line, e-Transformare
Ultima actualizare:  05-10-2015 08:36:11
Sursa:   egov.md

 
0