ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Asambleea a XIX a Academiei de Ştiinţe s-a reunit la ora de bilanţ al anului ştiinţific 2014

2015-03-31   Accesări: 3564  Vizitatori unici: 1521

Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova s-a întrunit, la 27 martie 2015, în cadrul celei de-a XIX-a Sesiuni a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Înaltul For ştiințific a făcut bilanţul rezultatelor activităţii ştiinţifice şi inovaţionale obţinute în anul 2014, dar şi perioada ultimilor 4 ani.

Evenimentul ştiinţific anual a reunit membrii Asambleei, rectorii universităţilor şi directorii instituţiilor de cercetare, la deschiderea lucrărilor fiind prezenţi reprezentanţi ai Preşedinţiei, Legislativului,  Guvernului, corpului diplomatic  şi  societăţii civile.

Sesiunea a fost prezidată de preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei acad. Gheorghe Duca care a adresat un mesaj de salut participanţilor la întrunire.  În alocuţiunea sa, preşedintele AŞM s-a axat preponderent pe viziunea strategică şi scopul pe care şi-l propune Academia şi comunitatea ştiinţifică în activitatea sa. Subliniind rolul şi impactul pe care îl are ştiinţa asupra bunăstării populaţiei şi dezvoltării ţării, preşedintele Duca a menţionat necesitatea unor soluţii calitative şi inovatoare pentru impulsionarea procesului de dezvoltare a ţării în vectorul european. În acest context, Domnia Sa a remarcat că rolul pe care îl are ştiinţa în societate trebuie să fie mult mai mare, iar rezultatele pe care le produce cercetarea trebuie să-şi regăsească nişa de implementare pe plan naţional sau internaţional. „În acest proces noi, savanţii, trebuie să fim iniţiatorii şi liderii modernizării europene a Moldovei”, a  specificat academicianul.

În cadrul sesiunii, prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu a prezentat raportul „Ştiinţa pentru dezvoltarea ţării în context european”. Prim-vicepreşedintele  a venit în faţa elitei  ştiinţifice cu o sinteză a rezultatelor obţinute în anul 2014, dar şi pe parcursul ultimilor 4 ani. Evidenţiind rolul ştiinţei, raportorul a subliniat importanţa acesteia în dezvoltarea societăţii moderne, punctând şi alte aspecte importante ce vizează strategia de cercetare-dezvoltare, potenţialul uman, pregătirea cadrelor, rezultatele activităţii ştiinţifice, de inovare şi transfer tehnologic, precum şi de integrare în spaţiul european de cercetare etc.

Raportul privind activitatea managerială şi economico-finaciară a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, a fost prezentat de dr.hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general interimar al AŞM

Pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvântul acad. Isaac Bersuker, acad. Teodor Furdui, preşedintele Sfatului Academicienilor, acad. Vasile Micu, acad. Leonid Culiuc, dr.hab. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al AŞM. În intervenţiile lor, vorbitorii au dat aprecieri rapoartelor prezentate, privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în anul 2014, fiind totodată expus raţionamentul de fi revăzut modul de prezentare al dărilor de seamă. În acelaşi context, savanţii au venit cu abordări constructive privind rolul ştiinţei în societatea modernă, necesitatea implementării unor reforme în sistemul de administrare a sferei ştiinţei şi inovării, stimularea creaţiei, eliminarea unor elemente birocratice etc.

Cu ocazia sesiunii Asambleei, Secretarul general adjunct al Guvernului, Leonid Bujor, a transmis un mesaj din partea prim-ministrului Chiril Gaburici.(Textul integral al mesajului).

Într-un cadru festiv, la Asamblee, i-au fost înmânate însemnele de Membru de Onoare al AŞM, distinsului chimist de notorietate internaţională, acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, director al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iaşi. Proaspătul membru de onoare a mulţumit Adunării Generale, membrilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru faptul că a fost admis în rândul lor. „Nu poate să existe o evoluţie a societăţii fără ştiinţă”, a subliniat ilustrul savant, arătându-se extrem de onorat pentru acest gest de înaltă apreciere şi consideraţie din partea Academiei moldave, fapt ce îl determină să lucreze şi mai mult împreună cu Institutul pe care îl conduce, dar şi cu  colegii de la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul şedinţei Asambleei au fost înmânate premiile AŞM pentru anul 2014. În urma unei competiţii acerbe, comisia de concurs a selectat cei mai performanţi cercetători ai anului 2014, rezultatele cărora au contribuit esenţial la dezvoltarea ştiinţei.  Astfel, Premiul „Savantul Anului 2014”  a fost conferit dr.hab. în ştiinţe economice Alexandru Stratan, director al Institutului Naţional de Cercetări Economice, pentru contribuţia în perfecţionarea aspectelor metodologice ale evaluării şi sporirii potenţialului economic al întreprinderii în contextul tendinţelor europene.

Anul acesta, în premieră, Academia de Ştiinţe a oferit o apreciere înaltă oamenilor de ştiinţă, compatrioţilor noştri din diaspora ştiinţifică. În context, Premiul pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor din diasporă, în domeniul culturii, a fost oferit scriitorului Paul Goma, pentru valoroasa operă de promovare a identităţii culturale româneşti în timp şi în spaţiu. Premiul a fost ridicat de dr. hab. Andrei Ţurcanu, care a transmis un mesaj de mulţumire în numele premiantului.

Pentru promovarea si popularizarea ştiinţei şi inovării in mass-media, mai mulţi jurnalişti s-au învrednicit de premiul „Pârghia lui Arhimede”, instituit acum 8 ani de Academia de Ştiinţe.

Totodată, Asambleea i-a ales în funcţia de vicepreşedinţi ai Academiei de Ştiinţe pe  acad. Stanislav Groppa şi m.c. Ion Guceac, iar dr.hab. Aurelia Hanganu – în funcţia de secretar ştiinţific general. De asemenea, au fost aleași patru membri în noua componenţă a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică: acad. Grigore Belostecinic – rector ASEM; acad. Aurelian Gulea – academician-coordonator al Secției Știinţe Naturale şi Exacte; dr. hab. Veaceslav Ursachi – coordonator al Secţiei Ştiinţe Inginereşti; dr. Viorica Boaghi – director al CCE.

În cadrul Asambleei a fost prezentată expoziţia realizărilor ştiinţifice ale savanţilor din diferite domenii de cercetare, realizată de Secţiile de Ştiinţe ale AŞM şi o Expoziţie foto dedicată acestui eveniment, care a reflectat în imagini activitatea comunităţii ştiinţifice pe parcursul anului 2014, realizată de Centrul Media al AŞM.

Cu ocazia aceluiaşi eveniment ştiinţific a fost vernisată o  expoziţie ce include peste 90 de icoane datate cu sec. XVIII-XX; o colecţie de drapele şi steaguri a voievozilor şi domnitorilor Moldovei; o colecţie de monede, emise de către Banca Naţională a Republicii Moldova ce cuprinde ediţia totală a monedelor din perioada Moldovei Suverane, autor, colecţionarul Petru Costin.

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: ASM
Ultima actualizare:  26-06-2017 14:07:50
Sursa:   asm.md

 
1