ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Oportunitate: Burse de 12.000 lei pentru studenţii înmatriculaţi la facultăţile cu profil IT

2015-09-24   Accesări: 3357  Vizitatori unici: 1564

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse de Excelenţă în IT”, care este organizat cu suportul financiar al Fundaţiei Orange Moldova şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Programul are drept scop stimularea tinerilor înmatriculaţi la facultăţile cu profil IT, care au demonstrat merite deosebite în procesul de studii şi implicare în activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale. În cadrul programului vor fi oferite, în bază de concurs, 10 burse a câte 12.000 lei, după cum urmează:

3 burse vor fi oferite elevilor din ultimul an de studii, din cadrul colegiilor cu profil IT;
7 burse vor fi oferite studenţilor din ultimul an de studii (ciclul Licenţă), cu frecvenţă la zi, de la facultăţile cu profil IT, înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior din ţară.

Fundaţia Orange Moldova, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii înmatriculaţi la facultăţile cu profil IT, care sunt motivaţi pentru studii profunde, să înregistreze succese în domeniul tehnologiilor informaţionale, astfel contribuind la dezvoltarea lor personală şi profesională.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

– să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;

– să fie elevi înmatriculaţi la specialităţile IT (Informatică; Calculatoare; Automatică şi Informatică; altele ce includ specialitatea IT, dar nu sunt menţionate aici), de la ultimul an de studii din cadrul următoarelor trei colegii de profil: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Chişinău şi Colegiul Politehnic din Bălţi;

– sau să fie studenţi înmatriculaţi la specialităţile IT (Informatică; Calculatoare; Tehnologii Informaţionale; Automatică şi Informatică; Informatică Aplicată; Management Informaţional; Matematică şi Informatică; Fizică şi Informatică; Matematică şi Informatică (Ştiinţe ale Educaţiei); Informatică (Ştiinţe ale Educaţiei); Informatică (cu studierea aprofundată a limbii engleze); Informatică şi Educaţia Tehnologică; Informatică şi Matematică; Informatică şi Limba Engleză; Informatică (Ştiinţe Exacte); Informatică şi Fizică; altele ce includ specialitatea IT, dar nu sunt menţionate aici), de la ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul Licenţă din cadrul următoarelor instituţii universitare: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

– să demonstreze reuşită academică, media generală pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,50;

– să prezinte dovezi ale activităţii curriculare şi extracurriculare ce ţin de domeniul de studiu al aplicantului, inclusiv în vederea dezvoltării tehnologiilor informaţionale.

Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

Nu sunt eligibili programului Burse de Excelenţă în domeniul IT:

– tinerii, care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri finanţate de Compania Orange sau Fundaţia Orange Moldova, anunţate în anul calendaristic 2015;

– studenţii, care au absolvit un ciclu licenţă şi/sau masterat şi, actualmente, urmează o a doua licenţă.

Procedura de evaluare şi selecţie
Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program şi au prezentat dosarul de aplicare corect şi complet, respectând termenele limită. Decizia finală este luată de Consiliul de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse pentru concurs potrivit criteriilor de evaluare.

Detalii
Formular de aplicare
Regulamentul proiectului

Data limită de prezentare a dosarelor este 20 octombrie 2015, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, or. Chişinău, str. Puşkin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072, [email protected], www.eac.md.
 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Ministerul Educaţiei, IT, burse universitare, burse, ORANGE
Ultima actualizare:  24-09-2015 14:59:40
Sursa:   Noutate: diez.md , foto

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova