ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Comisia Europeană prezintă reformele politicilor pentru modernizarea sistemului de cercetare și inovație din Republica Moldova

2016-07-12   Accesări: 998  Vizitatori unici: 571

Comisia Europeană a prezentat recomandările privind politicile cheie pentru susținerea modernizării sectoarelor știință și inovare din Republica Moldova. Este pentru prima dată când o țară asociată cu UE utilizează în mod voluntar Facilitatea de Susținere de Politici Horizon 2020, un instrument care oferă guvernelor susținere practică în identificarea, implementarea și evaluarea reformelor necesare pentru consolidarea calității sistemelor de cercetare și inovare din țările respective.

Raportul prezintă mesaje cu privire la politicile cheie și recomandări operaționale privind susținerea modernizării sistemului de cercetare și inovare din țară. Acestea au fost prezentate în cadrul unui eveniment public organizat de către Academia de Științe din Moldova la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și inovare din Moldova, ai industriei și actori implicați din comunitate. Dezbaterile cu privire la constatările principale ale evaluării inter pares au fost urmate de un schimb de opinii cu privire la viziunea asupra reformelor din structurile de știință și inovare din țară.

Raportul evaluării inter pares prezintă șapte mesaje de politici adresate autoritățile din Moldova:

  • Introducerea politicii de cercetare și inovare în strategia economică generală a țării;
  • Ameliorarea guvernării sistemului de cercetare și inovare prin consolidarea responsabilității politice pentru cercetare și inovare prin responsabilitate ministerială dedicată;
  • Fondarea unei Agenții de implementare independente, transparente și răspunzătoare pentru cercetare și inovare;
  • Redresarea cercetării și a sistemului de educație din Moldova;
  • Securizarea capacității de cercetare și inovare a Moldovei;
  • Întreprinderea de acțiuni ferme pentru consolidarea oportunităților de angajare și finanțare, a condițiilor de lucru și a perspectivelor profesionale pentru cercetători;
  • Revizuirea de urgență a condițiilor cadrului pentru inovare prin aplicarea unui set coerent de măsuri de politici.

 

Raportul descrie și raționamentul pentru fiecare dintre mesaje și discută detaliat cele 24 recomandări operaționale propuse de către panel, clasificate pe domenii tematice. După cum a fost menționat de către panel, este responsabilitatea țării de a asigura o continuitate pentru evaluarea inter pares și pentru implementarea recomandărilor acestuia.

Detalii:
http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=7467&new_language=0

http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=7468&new_language=0 - online

 

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: integrarea în ERA, experți UE, Evaluarea sistemului CDI din RM, evaluare, CDI
Ultima actualizare:  02-09-2016 11:29:51
Sursa:   http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/documents/press_corner/20160712_ro.pdf

 
0