ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cele mai actuale probleme privind utilizarea luminii, dezbătute în cadrul Simpozionului moldo-german, la Chişinău

2015-09-30   Accesări: 2999  Vizitatori unici: 1549

La 24-25 septembrie 2015 şi-a ţinut lucrările Simpozionul Moldo-German „Ştiinţa şi Societatea – Utilizarea Luminii”. Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de-a III-a ediţii a Conferinţei internaţionale în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2015), desfăşurate la Chişinău, în perioada 23-26 septembrie şi a fost dedicat Anului Internaţional al Luminii, proclamat de ONU.

Întrunirea a fost organizată de Universitatea Tehnică din Moldova, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Bălţi şi Universitatea de Stat din Comrat, cu suportul financiar al Fundaţiei Alexander von Humboldt, Germania.

Participanţii la reuniune au fost cercetători, profesori, studenţi, specialişti din Germania, România şi Republica Moldova, care se preocupă de domeniul fizicii, opticii şi fotonicii.

Lucrările forului au fost inaugurate de dl Vasile Tronciu, doctor habilitat, conf. la Universitatea Tehnică din Moldova, fost bursier Humboldt, unul dintre organizatorii simpozionului. Humboldtistul a subliniat, în luarea sa de cuvânt, importanţa şi semnificaţia reuniuni, specificând că scopul acestuia este de a implica cât mai mulţi tineri în cercetare, în ideea unui schimb de opinii, de rezultate noi, elaborării de noi surse şi tehnologii de lumină pentru ca acestea să fie cât mai econome. Totodată, evenimentul vine şi ca o soluţie în crearea oportunităţilor pentru cercetători în a iniţia noi discuţii pentru viitoarele proiecte de colaborare.

La deschiderea lucrărilor a fost prezent ataşatul cultural al Ambasadei Germania în Republica Moldova doamna Hannah Kleine-Katthöfer, care a transmis un mesaj de salut din partea Ambasadorului Germaniei, ES Ulrike Knotz. Diplomatul a reiterat relaţiile bune de colaborare ştiinţifică între Germania şi Republica Moldova, exprimând disponibilitatea de a sprijini şi în continuare tinerii cercetători din Republica Moldova, dar şi comunitatea ştiinţifică din ţara noastră. A dorit succes lucrărilor simpozionului, în speranţa că rezultatele cercetărilor obţinute să fie implementate cu succes, având finalitatea unui real suport pentru societate.

Cu ocazia deschiderii evenimentului, un mesaj de salut a transmis şi prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu. Academicianul a dorit succes participanţilor la for, exprimând, totodată, sincere mulţumiri Ambasadei Germaniei şi Fundaţiei Alexander von Humboldt pentru sprijinul acordat tinerilor cercetători moldoveni, care beneficiază de oportunitatea de a studia şi acumula experienţă în Germania. În alocuţiunea sa prim-vicepreşedintele AŞM a trecut în revistă mai multe aspecte ce ţin de istoria inventării primului laser, menţionând interacţiunea pe care a avut-o la Institutul de Fizică „Lebedev” din Moscova, în a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului trecut, cu doi dintre inventatorii primului laser – academicienii Nikolai Basov şi Aleksandr Prokhorov, Laureaţi ai Premiului Nobel. În cadrul şedinţei în plen, acad. Ion Tighineanu a prezentat referatul ştiinţific cu genericul „O nouă decolare a nitrurii de galiu”, în care a descris ultimele elaborări în baza acestui compus semiconductor, care, după importanţa aplicaţiunilor practice, actualmente cedează doar siliciului.

Au urmat şi alte rapoarte, prezentate de specialişti din Germania, precum Cordt Zollfrank (Universitatea Tehnică din München); Rainer Adelung, (Universitatea din Kiel); Shihab Al-Daffaie, discipolul renumitului savant Hans Hartnagel, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Universitatea Tehnică din Damstadt), Vladimir Fomin, originar din Republica Moldova (Institutul de Fizică a Corpului Solid, Dresda) şi membru de onoare al AŞM.

Expertul Cordt Zollfrank a relevat că în cercetările sale a fost inspirat de natură, scopul său fiind de a crea materiale artificiale care de fapt ar imita natura. Pe parcursul celor 15 ani, activitatea în acest domeniu şi-a axat-o mai mult pe cercetări fundamentale, dar se poate lăuda şi cu unele elaborări practice, de care sunt deja interesate anumite companii.

Savantul german este pentru prima dată în Republica Moldova şi a rămas impresionat de ospitalitatea, atenţia acordată de gazde, dar mai ales, de nivelul ştiinţific înalt al conferinţei. Nu ştia prea multe despre Moldova, dar după ce ne-a vizitat ţara, a rămas cu o impresie foarte bună. Cu referire la Conferinţa internaţională şi simpozionul moldo-german, oaspetele a remarcat că această conferinţă este foarte importantă pentru a dezvălui informaţii despre Republica Moldova şi, desigur, consideră că impactul va fi cu timpul mult mai benefic şi nu doar în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar şi în alte domenii, inclusiv în viaţa economică şi socială.

Dr. hab., prof. Pavel Topala, decan al Facultăţii Ştiinţe Exacte, Economice şi ale Mediului de la Universitatea de Stat din Bălţi a venit la simpozion cu o echipă care a prezentat rapoarte privind oxizii de titan conţinuţi pe suprafeţe metalice care pot fi aplicaţi şi în biomedicină, dar şi la aplicarea descărcărilor electrice, inclusiv şi a plasmei. În pofida dificultăţilor cu care se confruntă nu doar şcoala bălţeană, dar şi cercetarea moldavă în ansamblu, echipa de la universitate are conexiune cu mai multe institute europene, inclusiv în Germania, Portugalia, Austria, Italia, Franţa, România, unde promovează un şir de cercetări comune. Cu susţinerea acestora pot obţine rezultate apreciate la nivel internaţional, şcoala ştiinţifică bălţeană fiind în continuă dezvoltare.
 
Preţ de două zile de lucru, în cadrul secţiunilor au fost prezentate mai multe rapoarte în expunerea acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Leonid Culiuc, m.c. Anatol Sidorenko, dr. hab. prof. univ. Anatolie Casian, dr. hab. Igor Evtodiev, dr. hab. prof. univ. Nicolae Enache, dr. hab. Veaceslav Ursachi, dr. hab. Oleg Lupan, dr. hab. Mihai Macovei, dr. hab. Denis Nica, dr. hab. Vasile Tronciu, dr. N. Ciobanu, dr. Ala Cojocaru, dr. Eduard Monaico, dr. Vadim Sirkeli, dr. Victor Zalamai, doctorand Tudor Branişte ş.a.

Pasionaţii de domeniul fizicii, opticii şi fotonicii au supus dezbaterii cele mai actuale probleme din domeniu, au făcut concluzii şi recomandări. Şi-au strâns mână, dându-şi întâlnire peste doi ani, când va avea loc o nouă Reuniune.

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: UTM, simpozion, nanotehnologii, Ion Tighineanu, ICNBME, Humboldt
Ultima actualizare:  05-10-2015 11:16:59
Sursa:   asm.md

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova