ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

În perioada 20-23 mai 2015 va avea loc a V-a Conferinţă Internaţională "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică"

2015-05-04   Accesări: 4283  Vizitatori unici: 2046

În perioada 20-23 mai, 2015 în incinta Facultăţii "Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii", Universitatea Tehnică a Moldovei, se vor desfăşura lucrările celei de a V-a Conferinţe Internaţionale "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică".
Conferinţa îşi pune ca scop întrunirea savanţilor, inginerilor, producătorilor şi utilizatorilor de pretutindeni, ce activează în domeniile Comunicaţii, Electronică şi Informatică, ca cele mai dinamice în ştiinţă şi tehnică, pentru prezentarea recentelor realizări în domeniile nominalizate, pentru discuţii, schimb de informaţii şi stabilirea de relaţii multilaterale, în vederea integrării activităţilor în cercetare, educaţie, producţie etc.
În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi implementări în următoarele domenii:

1. Reţele şi tehnologii de telecomunicaţii.
2. Dispozitive şi sisteme electronice, optoelectronice, fotonice şi informaţionale.
3. Materiale, componente şi dispozitive în electronică şi comunicaţii.
4. Ştiinţa informaţiei şi calculatoarelor.
5. Microsisteme electromecanice şi robotica.
6. Procesarea informaţiei şi produse soft.
7. Metrologia şi tehnica măsurărilor.
8. Tehnologii spaţiale.
9. Tehnologii informaţionale în medicină şi dispozitive pentru medicină.
10. Management şi marketing în telecomunicaţii, electronică şi informatică.
11. Tehnologii moderne de instruire în învăţământul universitar.

 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta Facultăţii "Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii", Universitatea Tehnică a Moldovei, Bd. Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, Republica Moldova.

ICTEI 2015 este organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei şi se desfăşoară sub egida: Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Societăţii fizicienilor din Moldova.
Co-organizatori: Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Institutul Mixt Pentru Cercetare Nucleară, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, RENAM Association (Research and Educational Networking Association of Moldova).

Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul oficial al Conferinţei ICTEI 2015 http://www.ictei.utm.md/
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: ICTEI, conferinta internationala, 2015, UTM
Ultima actualizare:  04-05-2015 17:18:59
Sursa:  

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova