ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI invitat la Clubul Biblioteconomiştilor din Republica Moldova

2014-03-07   Accesări: 7838  Vizitatori unici: 3151

Miercuri, 5 martie 2014, în Sala de Arte a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova s-a desfăşurat şedinţa Clubului Biblioteconomiştilor. În cadrul întrunirii dl Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a prezentat comunicarea: “Instrumentul Bibliometric Naţional în suportul consolidării conţinutului digital”.

Raportorul a definit cele mai importante perioade ale desfăşurării proiectului pentru tineri cercetători, proiect care a derulat în perioada 2010-2011, care într-un final s-au dovedit a fi mare importanţă pentru întreaga comunitate ştiinţifică. Acest sistem informatic de depozitare a publicaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor din sfera CDI din RM (în special a articolelor publicate în revistele ştiinţifice acreditate) cuprinde la ora actuală peste 28 000 de articole, din peste 1200 de numere de revistă, 77 de titluri de revistă. Importanţa acestui instrument online faţă de altele rezidă în următoarele: AICI sunt segmentate şi interrelaţionate articolele după autor, titlu, cuvinte-cheie, rezumat, revistă etc.; AICI opţiunile de căutare oferă rezultate interconectate, extrem de necesare doctoranzilor, cercetătorilor, elevilor, studenţilor, profesorilor, dar şi bibliometricienilor, statisticienilor, economiştilor de pe piaţa ştiinţifică online, decidenţilor etc.

Prezentarea a stârnit curiozitatea celor prezenţi prin faptul că există numeroase aspect, precum indicele de citare zecimală sau DOI al fiecărei publicaţii ştiinţifice, necesitatea colaborării între biblioteci şi instituţiile cu specializare în domeniul tehnologiei informaţiei, informarea publicului larg, mediatizarea continuă etc.

În cadrul aceleiaşi şedinţe dna dr. Elena Ungureanu a făcut o trecere în revistă a numeroase noi provocări pe care le pune în faţa utilizatorului, inclusiv a bibliotecarului, societatea informaţională şi instrumentul de bază a acesteiea – Internetul. Necesitatea coparticipării ca subiecţi la fenomene virtuale de masă care se desfăşoară în faţa ochilor a milioane de utilizatori ar fi unul din obiectivele majore, care trebuie să-şi găsească expresie în strategii, programe şi proiecte cu rezultate finale de care să se bucure beneficiarul. Unele din aceste aspecte şi-au găsit reflectare în proaspăt apăruta carte “Dincolo de text: hypertextul”, ed. ARC, 2014, 280 p., publicaţie rezultată din colaborarea a două instituţii (Institutul de Filologie al AŞM şi IDSI).  

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: prezentare, Igor Cojocaru, IDSI, IBN, Elena Ungureanu, Clubul Biblioteconomiştilor, Biblioteca Națională, A.O. Media Point
Ultima actualizare:  07-03-2014 20:31:43
Sursa:  

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova