ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Implementarea Acordului de Asociere cu UE - primele realizări şi dificultăţi

2015-09-17   Accesări: 6917  Vizitatori unici: 2979

Este cunoscut faptul că, în noiembrie 2013, la Vilnius, Republica Moldova a parafat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (vezi noutatea).

Pe lângă stipulările ce ţin de cooperarea bilaterală între Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe dimensiunea economică, industrială, energetică, de transport, comerţ etc., Acordul cuprinde prevederi cu referire la „consolidarea cooperării privind dezvoltarea Societăţii Informaţionale”.

Astfel, capitolul 18 „SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ” prevede:
„Părţile vor consolida cooperarea privind dezvoltarea Societăţii Informaţionale pentru beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor prin disponibilitatea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare şi prin calitatea mai bună a serviciilor la preţuri accesibile. Cooperarea respectivă ar trebui să aibă drept scop facilitarea accesului la pieţele de comunicare electronice, şi încurajarea concurenţei şi investiţiilor în sector, precum şi promovarea dezvoltării serviciilor publice on-line.”
Cooperarea presupune, de asemenea „schimbul de informaţie şi bune practici referitor la implementarea strategiilor naţionale privind Societatea Informaţională care includ, inter alia, iniţiative axate pe promovarea accesului în bandă largă, îmbunătăţirea securităţii reţelei şi dezvoltarea serviciilor publice on-line.”

Un accent major este pus şi pe dezvoltarea capacităţilor administrative naţionale în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, prin realizarea schimbului de informaţie, bune practici şi experienţă; „pentru a încuraja utilizarea mai bună a resurselor de spectru şi promova interoperabilitatea reţelelor în Republica Moldova şi în UE”.

Priorităţi constituie şi: „promovarea implementării instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernare, învăţare şi cercetare prin mediile electronice, sănătate publică, digitizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea conţinutului electronic (e-Content) şi comerţului electronic; sporirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în comunicaţiile electronice”.

La 7 octombrie 2014 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.808 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (PNAA) în perioada 2014-2016.

În conformitate cu acest Plan de acţiuni, capitolul 18. Societatea informaţională, urmează a fi implementate (p.98-102, pp.204-219) mai multe acţiuni.

La data de 15 septembrie 2015, Centrul Analitic Independent Expert-Grup şi Asociaţia ADEPT au prezentat rezultatele studiului „Euromonitor: Primele realizări şi dificultăţi în implementarea Acordului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană (UE).

Raportul analizează angajamentele asumate de autorităţi în 23 domenii politice, 15 domenii ce ţin de cooperarea economică şi sectorială, şi 10 domenii ce ţin de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC). Studiul a fost elaborat cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI 360.

În raport a fost evaluată componenta - Societatea informaţională. Experţii menţionând următoarele:
Din totalul de acţiuni preconizate pentru perioada monitorizată: 2 – realizate, 12 – în proces de realizare, 3 – parţial realizată, 2 – lipseşte informaţia.

Progrese:
- Adoptarea Legii nr. 174 din 25 iulie 2015 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. Noul cadru legal prevede unificarea procesului de preluare, procesare şi transmitere a datelor, obţinute în urma apelurile de urgenţă, către serviciile specializate de urgenţă. Ca rezultat, legea urmăreşte să garanteze un nivel sporit de siguranţă şi protecţie a persoanei şi a bunurilor, prin utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii de comunicaţii electronice moderne.

- Publicarea metodologiei care stabileşte regulile generale ce urmează a fi aplicate de către părţile implicate în procesul de identificare, publicare şi actualizare a datelor de pe paginile oficiale ale autorităţilor publice. În acest fel, a fost transpusă parţial Directiva 2003/98/EC privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public.

- Sporirea nivelului de utilizare a serviciului guvernamental de plăţi electronice (Mpay) în vederea achitării pentru serviciile publice. Astfel, în luna iunie 2015, s-au dublat încasările faţă de luna mai la achitarea serviciilor publice prin intermediul Mpay (47 mil. lei). Totodată, sistemul Mpay s-a extins şi oferă posibilitatea de a achita taxa pentru grădiniţele aflate în subordinea Primăriei municipiului Chişinău.

Restanţe şi probleme:

- Menţinerea unei concurenţe reduse în sector din cauza influenţei operatorului de stat „Moldtelecom”, care deţine monopolul asupra infrastructurii de acces.

- Lipsa unor resurse financiare şi umane suficiente în cadrul APL-urilor pentru implementarea soluţiilor TIC.

La eveniment a participat şi dl dr. Igor Cojocaru, director al IDSI.

În contextul realizării unor acţiuni incluse în planul de acţiuni RM-UE, în planurile de acţiuni ale Strategiilor Moldova Digitală - 2020, Cercetare - Dezvoltare 2020 etc., IDSI dezvoltă mai multe sisteme informaţionale, printre care IBN - Instrumentul Bibliometric Naţional - baza de date a tuturor publicaţiilor din revistele ştiinţifice din RM, care include deja peste 36 mii de publicaţii; EXPERT online - sistem informaţional de depunere şi evaluare online a propunerilor de proiecte din sfera Cercetare – Dezvoltare - Inovare din RM etc. (vezi http://idsi.md/md/portofoliu), şi prestează mai multe servicii pentru instituţii şi cetăţeni.

IDSI îşi conformează Strategiile instituţiei în conformitate cu Strategia Moldova Digitală 2020, Strategia Cercetare - Dezvoltare 2020, Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, şi alte politici la nivel naţional, în vederea adaptării la rigorile Uniunii Europene.

Totodată, amintim despre faptul că IDSI este certificat conform standardelor internaţionale ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 şi ISO/IEC 27001:2013.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: studii, societate informationala, masă rotundă, Euromonitor, acord de asociere, UE
Ultima actualizare:  20-10-2015 14:09:51
Sursa:    IDSI

 
5
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova