ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cercetarea-Dezvoltarea: prevederi ale Acordului de Asociere UE - RM

2014-01-21

Este cunoscut faptul că, în noiembrie 2013, la Vilnius, Republica Moldova a parafat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. În linii generale, Acordul de Asociere este un act de înțelegere, care stabileşte un cadru de relaţii juridice și politice. Din punct de vedere structural, Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova are 972 de pagini și începe cu preambulul, care reprezintă o declarație introductivă, ce stabilește scopul și obiectivele documentului. Textul documentului cuprinde șapte titluri: Principiile Generale; Cooperarea Politică și Politicile de Securitate și Afaceri Externe; Libertatea Justiției și Securitate; Cooperarea Sectorială și Economică; Comerțul și Temele ce țin de Comerț (DCFTA); Cooperarea Financiară inclusiv Prevederile anti-fraudă, precum și Prevederile Instituționale, Generale și Finale; Anexe „ce stabilesc legislația UE ce urmează a fi preluată până la o dată anumită” şi 4 Protocoale.

Pe lângă stipulările ce țin de cooperarea bilaterală între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe dimensiunea economică, industrială, energetică, de transport, comerț etc., Acordul cuprinde prevederi cu referire la „consolidarea cooperării privind dezvoltarea Societății Informaționale”.

Astfel, capitolul 18 „SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ” prevede:
„Părțile vor consolida cooperarea privind dezvoltarea Societății Informaționale pentru beneficiul cetățenilor și întreprinderilor prin disponibilitatea pe scară largă a tehnologiilor informaționale și de comunicare și prin calitatea mai bună a serviciilor la prețuri accesibile. Cooperarea respectivă ar trebui să aibă drept scop facilitarea accesului la piețele de comunicare electronice, și încurajarea concurenței și investițiilor în sector, precum și promovarea dezvoltării serviciilor publice on-line.”

Cooperarea presupune, de asemenea „schimbul de informație și bune practici referitor la implementarea strategiilor naționale privind Societatea Informațională care includ, inter alia, inițiative axate pe promovarea accesului în bandă largă, îmbunătățirea securității rețelei și dezvoltarea serviciilor publice on-line.”

Un accent major este pus și pe dezvoltarea capacităților administrative naționale în domeniul comunicațiilor și tehnologiilor informaționale, prin realizarea schimbului de informație, bune practici și experiență; „ pentru a încuraja utilizarea mai bună a resurselor de spectru și promova interoperabilitatea rețelelor în Republica Moldova și în UE”.

Priorități constituie și: „promovarea implementării instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernare, învățare și cercetare prin mediile electronice, sănătate publică, digitizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea conținutului electronic (e-Content) și comerțului electronic; sporirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal și protecția vieții private în comunicațiile electronice”.

Conform Acordului, Republica Moldova va armoniza legislația sa la actele legislative ale UE și instrumentele internaționale din domeniul societății informaționale.

Cu referire la domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, facem trimitere la capitolul 24 al Acordului, în care se menționează că: 

„Părțile vor promova cooperarea în toate domeniile de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și de activitate demonstrativă (RTD) pe baza avantajului reciproc și sub protecția corespunzătoare efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală”.

Conform articolului 128, Republica Moldova va beneficia de: dialog și schimb de informații științifice și tehnologice; facilitarea accesului adecvat la programele UE; sporirea capacității de cercetare și participării instituțiilor de cercetare ale Republicii Moldova în Programul – Cadrul de Cercetare al UE; promovarea proiectelor comune de cercetare; activitățile de instruire și programele de mobilitate pentru savanți, cercetători și alte cadre din domeniul cercetării implicate în activitățile RTD ș.a.

În continuare, se încurajează ca instituțiile de cercetare din Republica Moldova să valorifice oportunitățile oferite de noul Acord de Asociere, în special prin participarea la programele și proiectele europene pe toate dimensiunile și domeniile de cercetare.

Textul și anexele Acordului de Asociere UE-RM, în limba română:
http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=451&id=7189
http://www.gov.md/public/files/2013/ianuarie_2014/ACORD_RM-UE_1.pdf

Textul Acordului de Asociere UE-RM, în limba engleză:
http://eeas.europa.eu/moldova/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: societate informationala, CDI, acord de asociere, UE
Ultima actualizare:  20-10-2015 14:08:47
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova