ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Academicianul Ion Tighineanu a devenit Doctor de Onoare al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna

2015-11-23   Accesări: 1678  Vizitatori unici: 920

Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna i-a acordat titlul de Doctor de Onoare academicianului Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceremonia de înmânare a însemnelor înaltului titlu s-a desfăşurat la deschiderea sesiunii Comitetului Reprezentanţilor Plenipotenţiari ai guvernelor din 18 ţări-membre ale IUCN, la 21 noiembrie 2015, la Minsk.

În cuvântul său de prezentare, acad. Victor Matveev, directorul IUCN, a menţionat că prestigiosul titlu i-a fost acordat dlui acad. Tighineanu de către Consiliul ştiinţific al Institutului (Hotărîrea din 25 septembrie 2015) pentru contribuţiile sale remarcabile la dezvoltarea ştiinţei şi pregătirea cadrelor tinere, inclusiv prin promovarea unei colaborări eficiente cu savanţii din IUCN.

Acad. Ion Tighineanu s-a remarcat la nivel global prin elaborări de pionierat în domeniile nanotehnologiilor, nanomaterialelor şi nanodispozitivelor electronice. A publicând peste 300 lucrări în reviste ştiinţifice internaţionale cu factor de impact şi 5 monografii în limba engleză la editurile Springer, Woodhead Publishing etc. Are 52 brevete de invenţie, este deţinător al Medaliei de Aur „Inventator Remarcabil” a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală, cavaler al Ordinului Regatului Belgiei „Merite de l’Invention“, laureat al Premiului Academiilor de Ştiinţe din Belarus, Ucraina şi Republica Moldova, precum şi al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. Conform bazelor de date Scopus şi Web of Science, numărul de citări la lucrările acad. Tighineanu se apropie de 3000 (autocitările fiind excluse), ceea ce reprezintă un record pentru savanţii care activează în Republica Moldova.

Prim-vicepreşedintele AŞM a creat Școala ştiinţifică în domeniul nanotehnologiilor nelitografice şi a fondat Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, dotat cu utilaj modern, în cadrul căruia activează mulţi tineri talentaţi. Împreună cu colegii săi a inventat litografia cu sarcină de suprafaţă şi electrodepunerea prin salturi, a elaborat membrane ultra-subţiri din nitrură de galiu şi cristale fotonice în baza lor, structuri fotonice tridimensionale aerografit-semiconductor, nanotemplate ordonate în baza compuşilor semiconductori etc. Elaborările enumerate au fost plasate pe copertele unor importante reviste ştiinţifice internaţionale, precum şi apreciate de portaluri internaţionale din domeniu. De apreciat este şi faptul, că pe parcursul ultimilor ani numai portalul NanoTechWeb.org din Londra a selectat 8 elaborări tehnologice, realizate de acad. Tighineanu şi colegii săi, ca fiind printre cele mai impresionante salturi în domeniul nanotehnologiilor, promiţătoare pentru diverse aplicaţii în practică, în particular în domeniul medicinii.

Colaborarea fructuoasă cu cercetătorii din IUCN a rezultat în design-ul unor nanomateriale cu proprietăţi noi pentru utilizare în emiţătoare de unde Terahetz. În poziţia sa de reprezentant plenipotenţiar al Guvernului Republicii Moldova la IUCN, acad. Tighineanu s-a remarcat prin atragerea tinerilor din diverse domenii la stagii de training în laboratoarele din Dubna. Totodată, prim-vicepreşedintele AŞM a reuşit să promoveze anularea datoriilor istorice ale ţării noastre către IUCN în sumă de cca 700 mii dolari SUA.

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: Ion Tighineanu
Ultima actualizare:  23-11-2015 17:57:23
Sursa:   www.asm.md 

 
0