ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Moldova Data Revolution - pentru dezvoltarea durabilă a țării

2016-02-24   Accesări: 3184  Vizitatori unici: 1673

Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 este un cadru universal în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei tuturor țărilor și la realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030. Aceasta include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă și a fost adoptată pe 25 septembrie 2015 la New York, cu ocazia unui summit special al ONU.

Această agendă va avea un mecanism puternic de urmărire și de revizuire, care va permite monitorizarea progreselor privind punerea în aplicare a acesteia, și va garanta responsabilitatea față de cetățeni. Toate țările vor trebui să contribuie cu partea care le revine, ținând seama de nivelurile de dezvoltare, de contextele și de capacitățile naționale.

Pentru planificarea și monitorizarea impactului politicilor sale, guvernarea trebuie să fie capabilă să stabilească un nivel de referință și să măsoară continuu progresele realizate. Este la fel de importantă și comparația progresului realizat în diferite țări - indicatorii comuni și cadrele statistice facilitează realizarea acestor comparații.
Urmărirea progreseleor pentru obiectivele noi de dezvoltare va spori cerințele față de Birourile Statistice Naționale privind colectarea și analiza datelor în domenii noi. Aceasta, la rândul său, va necesita sporirea resurselor pentru sistemul statistic și crearea de capacități statistice, cu sprijinul comunității internaționale.

Datele reprezintă o cerință fundamentală pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi
pentru guverne, agenții internaționale, organizații ale societății civile și sectorul privat. În contextul agendei de dezvoltare post-2015, se anticipează că un flux constant de date calitative, accesibile și în timp util vor fi necesare pentru măsurarea continuă a progreselor, pentru atingerea noilor obiective și ținte, atât la nivel național cît și global. Pentru a genera acest flux, de o importanță ciritcă va fi Revoluția Datelor (Data Revolution) - o transformare a modului în care datele sunt produse și utilizate pentru a impulsiona dezvoltarea durabilă.

Conceptul "data revolution" se referă la o serie de acțiuni specifice, necesare și transformatoare, pentru a face față cerințelor unei agende complexe de dezvoltare. Revoluția de date implică în mod necesar o investiție considerabilă, concertată și susținută în capacitățile statistice naționale, atât tehnice cât și instituționale, pentru a crește acoperirea, calitatea și frecvența datelor.

În acest context, PNUD Moldova a anunțat un apel pentru realizarea cartografierii ecosistemului de date din Republica Moldova, în vederea posibilităților de implementare a Revoluției datelor la nivel național (Data Revolution Ecosystem Mapping in the Republic of Moldova). Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în parteneriat cu CIVICUS Management and Development Company din România au fost selectați pentru acest proiect.

Proiectul presupune o evaluare comprehensivă la nivel național, care va include cercetare de birou, chestionare a părților interesate, ateliere de lucru și un raport național. Prin intermediul analizei decalajelor, evaluarea va ajuta la identificarea recomandărilor privind acțiunile-cheie, necesare pentru monitorizarea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova într-un mod incluziv și participativ.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: PNUD Moldova, Dezvoltare Durabilă, Data Revolution, proiecte
Ultima actualizare:  12-04-2016 08:33:10
Sursa:   IDSI 

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova