ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Provocările și realizările Centrului de Guvernare Electronică la 5 ani de activitate

2015-10-06   Accesări: 3714  Vizitatori unici: 1763

 Chișinău, 5 octombrie, 2015. Centrul de Guvernare Electronică (CGE) marchează 5 ani de activitate, pe parcursul cărora în Republica Moldova a fost dezvoltată o infrastructură guvernamentală bazată pe  instrumentele IT, și a dat startul unei schimbări bazate pe progres, conectare, securitate informațională, prin intermediul Programului Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării (Agenda de e-Transformare). Pe parcursul celor 5 ani de e-Transformare, în Republica Moldova au fost lansate 7 platforme guvernamentale, au fost digitizate 105 de servicii publice, precum și o serie de alte instrumente aferente, cum ar fi Semnătura Electronică Mobilă.

Unele servicii publice sunt practic în totalitate solictate online. Spre exemplu, în luna august a.c. 99% din Cazierele Judiciare au fost solicitate online, 94% din raportări au fost depuse online. Peste 17. 000 de persoane au solicitat până în prezent perfectarea, reperfectarea și prelungirea licenței de activitate, dintre care 97% au fost solicitate online. Tot mai mulți cetățeni au optat să semneze cu Semnătura Digitală Mobilă (SDM), astfel înregistrînd un număr total de cca. 42 de mii utilizatori de SDM.
În ceea ce privește plățile electronice, ultimele date demonstrează o rată de adopție în creștere, datorită racordării mai multor eServicii la MPay, precum eCazier, eApostila, taxa pentru grădinițe, amenzi la poliție, eCadastru, eLicențiere, achitarea impozitului pe venit etc. Astfel, peste un milion de tranzacții  au fost operate prin intemediul MPay (serviciul guvernamental de plăți electronice).
Evenimentul dedicat celor 5 ani de activitate a CGE a fost onorat de prezența Prim-ministrului Valeriu Streleț, Alex Kremer, Directorul de țară pentru Moldova, Europa şi Asia Centrală - Banca Mondială, Sergiu Palihovici, Secretarul General al Cancelariei de Stat,Sandra Sargent, Senior Operations Officer ICT Unit (TWICT) - Banca Mondială precum șiVictor Guzun,ex-ambasador al Moldovei  în Estonia.
”e-Guvernarea este unul dintre puținele domenii care este aliniat la standardele Agendei europene și unde nu avem restanțe. Guvernul Republicii Moldova consideră Guvernarea Electronică drept un instrument – cheie de modernizare a sectorului public și va oferi în continuare tot suportul necesar pentru dezvoltarea și utilizarea inovațiilor, pentru a crește eficiența și calitatea acestuia. Cu certitudine, cetățenii Republicii Moldova au nevoie de competențe digitale pentru a avea noi oportunități. Fiecare dintre noi trebuie să beneficieze de servicii publice online de înaltă calitate. Un Guvern eficient, este un Guvern care este în dialog deschis cu cetățenii.”, a declarat Valeriu Streleț, Prim-ministrul Republicii Moldova.
”Procesul de e-Tranformare asigură un mediu de interacțiune transparent, confortabil, dar și eficient din punct de vedere al costurilor și a timpului, dintre cetățean și stat. Afirm cu toată încrederea și responsabilitatea că eGuvernarea reprezintă cartea de vizită a Republicii Moldova, căci anumite servicii publice electronice și instrumente aferente sunt disponibile în puține țări, cum ar fi, spre exemplu, Semnătura Electronică Mobilă, eFactura, dar și altele. Rezultatele pe care le avem astăzi au fost posibile cu susținerea partenerilor noștri din sectorul public și privat, dar și a partenerilor de dezvoltare străini. Totodată, fac apel la toate instituțiile de stat din Republica Moldova să facă un pas înainte spre eficientizarea și modernizarea proceselor de deservire a cetățeanului, și astfel, să valorifice platformele și instrumentele deja create de CGE. Schimbarea începe de la noi, să demonstrăm că lucrăm în beneficiul cetățenilor țării noastre!”, a declarat Iurie Țurcanu, Directorul Executiv al Centrului de Guvernare Electronică.
“Rezultatele CGE la 5 ani de activitate sunt cu adevărat impresionante. Totuși, statistica arată că doar 46% dintre instituțiile de stat din Republica Moldova utilizează serviciile electronice. Pentru ca infrastructura dezvoltată de CGE să fie eficientă, e necesar ca toate instituțiile din Republica Moldova să adere la agenda de e- Transformare a guvernării. Banca Mondială va susține și în continuare e- Transformarea guvernării în Republica Moldova.” a declarat Alex Kremer, Directorul de țară pentru Moldova, Europa şi Asia Centrală, Banca Mondială.
Beneficiarii serviciilor publice electronice sunt cetățenii țării (Guvern pentru cetățean - G2C), mediul de afaceri (G2B), precum și instituțiile de stat (G2G). Mai mult, infrastructura creată de Centrul de Guvernare Electronică – Cloud Computing (MCloud / G-Cloud), sistemul de plăți online (MPay), platforma de e-Registre și e-Autorizații (PGRAP), MSign, MPass – toate sunt  puse la dispoziția instituțiilor de stat pentru a fi capabile, la rândul lor, să ofere servicii electronice sectoriale mai rapid și la costuri mai mici. Lista completă a e-infrastructurii și serviciilor electronice dezvoltate este disponibilă pe egov.md și servicii.gov.md.
Centrul de Guvernare Electronică este o instituție publică înființată la inițiativa Primului-ministru în august 2010. Centrul se află în subordinea Cancelariei de Stat și își propune modernizarea tehnologică a Guvernării până în 2020, și are drept scop primar dezvoltarea abilităților a instituţiilor publice, mediul de afaceri și cetățenilor, de a utiliză tehnologiile digitale. Proiectele de e-Transformare a Guvernării sunt finanţate de către Banca Mondială si Guvernul Republicii Moldova.
e-Guvernarea îți face viața mai bună!  Pentru că de 5 ani eGuvernul tău!

În vederea realizării programului de e-Transformare a Guvernării, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a realizat mai multe servicii

- www.indicator.idsi.md - acces la date din sfera științei și inovării din RM

- www.ibn.idsi.md - bază de date a publicațiilor din revistele științifice naționale - acces la cunoștințe

- www.expert.asm.md - bază de date pentru depunerea și evaluarea online a propunerilor de proiecte din sfera CDI - acces la Registrul public al proiectelor finanțate din Bugetul de stat

- rețeaua AcADEMICA  - eInfrastructura partajată de majoritatea instituțiilor de cercetare subordonate AȘM.

Eforturile conjugate depuse de IDSI și organizațiile de cercetare în ultimii ani au contribuit la economisirea a mai mult de 15 mln lei, implimentând totodata mai multe servicii informatice în procesul de management al cercetării.
 

 

 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: servicii publice, on-line, e-Transformare
Ultima actualizare:  06-10-2015 10:07:01
Sursa:   www.egov.md

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova