ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Academicianul Ion Tighineanu a devenit Profesor de Onoare al Universității din Shizuoka, Japonia

2017-03-16   Accesări: 2397  Vizitatori unici: 976

Ca o întâmplare fericită sau doar ca o coincidență a venit această noutate îmbucurătoare pentru acad. Ion Tighineanu, dar și pentru comunitatea științifică din Republica Moldova. Chiar în ajunul zile de naștere a Domniei Sale, academicianul a primit certificarea că a fost distins cu titlul de Profesor de Onoare al Universității din Shizuoka, Japonia, titlu acordat pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea nanotehnologiilor, precum și a relațiilor de colaborare dintre instituțiile de cercetare și pregătire a cadrelor din Republica Moldova și universitatea niponă.

Coincidența ar fi prea mare și întâmplarea ar fi foarte simplă, dacă nu am conștientiza că academicianul Ion Tighineanu este deja cunoscut și recunoscut în lume ca fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul nanotehnologiilor nelitografice, autor a peste 650 publicaţii, dintre care cca 350 – în reviste internaţionale, 6 monografii editate în limba engleză, trei dintre ele la Editura „Springer” în Germania şi una la editura „Woodhead Publishing” în Marea Britanie, 52 brevete de invenţie, dascăl al mai multor generaţii de studenţi, masteranzi, doctoranzi. Savant cu renume la scară internaţională, a prezentat peste 120 referate plenare sau invitate la centre de cercetare şi universităţi în zeci de ţări pe diverse continente.
 

Acest frumos sentiment de împlinire și satisfacție a activității științifice de-o viață, îl întregim cu frumoasa sa aniversare, dar și cu viața sa de Om, de savant, adept al lucrului bine făcut, cum îi spuneam și cu alte ocazii, dorindu-i sănătate, multe virtuți și oportunități ca să ne demonstreze că nanotehnologiile vor schimba, totuși, lumea în bine.
 

Știința Republicii Moldova devine tot mai vizibilă și mai apreciată pe cele mai diverse meridiane și paralele ale lumii. În acest context se înscrie și vestea bună venită din Țara Soarelui Răsare – Japonia. Academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, a fost distins recent cu titlul onorific de Profesor de Onoare al Universității din Shizuoka, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea nanotehnologiilor, precum și a relațiilor de colaborare dintre instituțiile de cercetare și pregătire a cadrelor din Republica Moldova și universitatea niponă.
 

În ultimii ani, Academia de Științe a Moldovei, universitățile din țara noastră și Universitatea din Shizuoka sunt menționate tot mai des împreună, în contextul diverselor foruri internaționale, organizate fie în Republica Moldova sau Japonia, fie în alte țări. Menționăm în acest sens, simpozioanele internaționale în domeniul nanoștiinței, desfășurate la Universitatea din Shizuoka, în 2012 și 2014; conferințele internaționale în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, organizate la Chișinău de Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” și Academia de Științe a Moldovei, în 2011, 2013 și 2015; conferințele internaționale în domeniul nanotehnologiilor, organizate de Asociația Internațională pentru Optică și Fotonică la Praga (2011), Grenoble (2013) și Barcelona (2015) etc. La succesul acestor evenimente au contribuit în mare măsură savanții din Japonia și Republica Moldova, fiind susținuți de sute de cercetători din multe alte țări ale lumii.
 

Contactele de colaborare între Universitatea din Shizuoka și țara noastră au fost inițiate în 1999 când profesorii Hidenori Mimura și Ion Tighineanu realizau proiecte științifice la Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania, la invitația renumitului profesor Hans Ludwig Hartnagel. Mergeau pe căi paralele, se intersectau adesea la foruri internaționale, pentru ca la începutul acestui deceniu să inițieze o intensă interferență de cooperare. Vizitele reciproce erau fructificate la maximum nu numai prin prezentarea referatelor pur științifice sau a prelegerilor în fața studenților, dar și prin conlucrarea cu publicul larg, inclusiv prin intermediul mijloacelor media. Merită a menționa faptul că, în cadrul ultimei ediții a Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale, profesorul Hidenori Mimura a adus o contribuție esențială la succesul Școlii de Toamnă Moldo-Japoneze „Nano-Bioinginerie-2015”, organizate în premieră la Chișinău, nu doar prin susținerea prelegerilor, dar și prin asigurarea participării unei grupe de studenți de la Universitatea din Shizuoka.
 

În arhitectura traiectoriei ascendente a colaborării menționate se înscrie și participarea mai multor savanți, din Japonia și Republica Moldova, la lucrările ediției a VIII-a a Conferinței Internaționale în domeniul Nanotehnologiilor, organizate de Asociația Internațională pentru Optică și Fotonică la Barcelona, în luna mai curent, președinte al forului fiind academicianul Ion Tighineanu. Evident, savantul moldovean este așteptat la Universitatea din Shizuoka pentru a ține prelegeri și a participa, în calitate de expert, la evaluarea tezelor de doctorat. „Prin prisma onorabilei distincții voi întreprinde eforturi ca masteranzii și doctoranzii din Republica Moldova să poată beneficia de stagii de cercetare la Universitatea din Shizuoka”, a menționat prim-vicepreședintele AȘM.
 

Colaborarea moldo-niponă în știință și tehnologii este un exemplu elocvent de integrare a țării noastre în spațiul internațional de cercetare, aducând Republicii Moldova o imagine de excepție în lume.

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: Ion Tighineanu
Ultima actualizare:  16-03-2017 12:28:27
Sursa:   http://asm.md

 
3