ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Actul privind Europa interoperabilă: Consiliul și Parlamentul ajung la un acord pentru servicii publice digitale mai eficiente în întreaga UE

2023-11-21   Accesări: 94  Vizitatori unici: 82

În vederea creării unei rețele de administrații publice digitale interconectate și a accelerării transformării digitale a sectorului public european, președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la legislația propusă referitoare la măsuri pentru un nivel ridicat de interoperabilitate a sectorului public în întreaga UE (Actul privind Europa interoperabilă).

Documentul urmărește să instituie un nou cadru de cooperare pentru administrațiile publice din UE cu scopul de a asigura furnizarea fără sincope a serviciilor publice la nivel transfrontalier și să stabilească măsuri de sprijin care să promoveze inovarea și să consolideze schimbul de competențe și de cunoștințe.

Noul act legislativ va institui o structură de guvernanță a interoperabilității în vederea creării unui ecosistem de soluții comune de interoperabilitate pentru sectorul public al UE. Astfel, administrațiile publice din UE pot contribui la soluțiile respective și le pot reutiliza, pot inova împreună și pot crea valoare adăugată.

Mai mult:

Acordul provizoriu menține orientarea generală a propunerii Comisiei, în special în ceea ce privește:

  • norme care asigură o cooperare structurată la nivelul UE, în contextul căreia administrațiile publice se reunesc în cadrul unor proiecte asumate în comun de statele membre, precum și de regiuni și orașe
  • un cadru de guvernanță pe mai multe niveluri condus de Comitetul pentru Europa interoperabilă
  • partajarea și reutilizarea soluțiilor de interoperabilitate, pe care le face posibile un ghișeu unic pentru soluții și cooperare comunitară (portalul Europa interoperabilă) și care sunt sprijinite de măsuri de promovare a inovării și de consolidare a schimbului de competențe și de cunoștințe

Context

În ultimii ani, experții în materie de guvernare digitală și în materie de date au elaborat practici comune ample de cooperare în materie de interoperabilitate bazate pe actualul Cadru european de interoperabilitate (EIF). EIF constituie modelul conceptual pentru interoperabilitate al Europei, recunoscut pe scară largă. Cu toate acestea, unele evaluări recente au scos la iveală limitări substanțiale ale acestei abordări constând în cooperare exclusiv pe bază voluntară.

Statele membre ale UE au subliniat din ce în ce mai mult necesitatea de a consolida cooperarea europeană în materie de interoperabilitate. Printre altele, declarațiile ministeriale semnate în 2017 la Tallinn și în 2020 la Berlin atestă această necesitate. În vederea soluționării acestor nevoi, Comisia a adoptat propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru un nivel ridicat de interoperabilitate a sectorului public în întreaga Uniune (Actul privind Europa interoperabilă) la 18 noiembrie 2022. La 2 iunie 2023, Consiliul TTE (Telecomunicații) a luat act de un raport intermediar cu privire la acest dosar și, la 6 octombrie 2023, reprezentanții statelor membre (Coreper) au convenit asupra unui mandat care să permită președinției să înceapă negocierile cu Parlamentul European. Un prim trilog a avut loc la 10 octombrie 2023.

Documente relevante:

Categoria: Noutăţi TIC Internaţional Cuvinte-cheie: interoperabilitate
Ultima actualizare:  21-11-2023 10:56:57
Sursa:    Consiliul UE Comunicat de presă 13 no

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova