ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

AGEPI a reluat înregistrarea informațiilor privind rezultatele activității de cercetare științifică

2017-03-16   Accesări: 2843  Vizitatori unici: 1621

În conformitate cu prevederile Acordului de colaborare în domeniul protecției și promovării proprietății intelectuale dintre Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Academia de Științe a Moldovei (AȘM), precum și urmare aprobării prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM nr. 5 din  12.01.2017 a Regulamentului cu privire la înregistrarea şi evidenţa rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, AGEPI a reluat procedurile de înregistrare a informațiilor privind rezultatele activității de cercetare științifică în baza de date ”Rezultate științifice” și eliberarea adeverințelor de înregistrare a acestora, inclusiv pentru proiectele care au finalizat anterior datei aprobării Regulamentului.

În scopul asigurării corectitudinii informaţiilor referitoare la rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică înregistrate şi incluse în sistemul de informaţii ştiinţifico-tehnologice, fişa informativă privind proiectul va fi completată de către organizaţia-executor, în regim on-line, în baza de date „Rezultate ştiinţifice” la adresa http://www.db.agepi.md/ şi va conţine informaţiile relevante referitoare la proiect şi la rezultatele obţinute în urma realizării acestuia.

Totodată va informam că în corespundere cu p.21 din Regulament, organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării care sunt finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi care nu deţin adeverinţe pentru proiectele finalizate nu pot participa la concursul pentru obţinerea noilor proiecte de cercetare, finanţate de la bugetul de stat.

Pentru orice informații suplimentare, apelați la numărul de telefon 022-400-553.

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: cercetare, AGEPI, scientometrie, știința deschisă
Ultima actualizare:  18-02-2019 09:23:36
Sursa:   http://agepi.gov.md

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova