ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Vizită de studiu în Polonia pentru funcţionarii publici locali

2015-06-04   Accesări: 1753  Vizitatori unici: 1061


Se anunţă deschisă perioada pentru depunerea formularelor de participare la vizita de studiu în Polonia!
Vizita de studiu va dura 5 zile: 6 - 10 iulie 2015 şi va avea loc, în principal, în oraşul Varşovia, capitala Poloniei. Echipa care va vizita Polonia va fi compusă din 5 persoane dintre care 1 persoană - coordonator din partea IDSI şi 4 persoane - funcţionari publici locali din Republica Moldova.
Scopul vizitei de studiu reprezintă schimbul de experienţă, transferul de bune practici din Polonia în Republica Moldova, stabilirea de contacte şiîncurajarea colaborării în domeniul societăţii informaţionale (cu accent pe serviciile electronice locale). Obiectivul de bază al acestei activităţi în cadrul proiectului DISCUS reprezintă observarea bunelor practici poloneze de către funcţionarii publici din Moldova dar şi însuşirea lecţiilor învăţate de către autorităţile publice locale poloneze în domeniul serviciilor electronice locale. Organizatorii vizitei de studiu urmăresc ca la întoarcerea din Polonia cei 4 funcţionari publici locali moldoveni să reuşească să aplice în practică cunoştinţele acumulate, să propună idei de proiecte şi activităţi concrete de perspectivă pentru implementarea serviciilor electronice la nivel local.

Pentru a aplica la vizita de studiu vă rugăm să completaţi formularul de aplicare valabil aici,
şi să-l expediaţi la adresa de e-mail: [email protected]pînă la data de 8 Iunie 2015, ora 16.00.

Participanţii selectaţi pentru a participa la vizita de studiu în Polonia vor fi notificaţi individual prin e-mail şi telefon pînă la data de 11 iunie 2015.
Costurile de transport Chişinău-Varşovia-Chişinău, precum şi costurile de cazare, masă etc. vor fi asigurate din cadrul proiectului DISCUS, care este finanţat de Fondul Internaţional Visegrad.

Participanţii trebuie să deţină un act de călătorie (paşaport biometric sau alt tip de act) valabil!

Vino cu noi în Polonia, să descoperim succesul e-serviciilor locale!

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: DISCUS, Polonia
Ultima actualizare:  05-06-2015 13:50:59
Sursa:   discus.idsi.md

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova