ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Aprobat de Guvern! Platforma de interoperabilitate MConnect va facilita schimbul electronic de date între autoritățile administrației publice

2018-01-26   Accesări: 2555  Vizitatori unici: 1501

La 24 ianuarie 2018, Guvernul a aprobat proiectul legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate. Scopul proiectului constă în instituirea bazei normative pentru utilizarea platformei de interoperabilitate MConnect, care va reglementa schimbul de date, resursele informaționale și procedura de acordare a accesului la registrele și bazele de date de importanță națională pentru toate entitățile publice.

În prezent schimburile de date se realizează în formă haotică, neordonată, fiind create în baza unor relații instituite în mod ad-hoc.

Platforma de interoperabilitate va facilita schimbul electronic de date, în timp real, între autoritățile administrației publice sporind eficiența și calitatea furnizării serviciilor publice, fără a solicita date de la cetățeni și mediul de afaceri în formă de certificate, rapoarte, etc.

Pentru a evalua percepția cetățenilor asupra necesității și utilității MConnect, dar și a gradului de deschidere față de platformă a autorităților publice, Centrul de Guvernare Electronică, cu suportul PNUD, a realizat un sondaj. Acesta a demonstrat că prin reutilizarea datelor care au fost deja înregistrate în sistemele informaționale ale autorităților publice va crește accesibilitatea, eficiența și calitatea serviciilor publice.

Potrivit Raportului de cercetare, realizat în martie 2017, de CISM „CBS-AXA”, 81,1% din intervievați consideră că va crește, în primul rând, confortul pentru cetățean, care nu va mai fi nevoitsă se adreseze la un număr mare de instituții publice și să suporte costuri, pentru a aduna actele necesare.

Reiterăm că platforma MConnect a fost testată cu succes pentru asigurarea schimbului de date între mai multe instituții simultan în ultima perioadă. Până în prezent, 65 de proiecte de integrare cu platforma de interoperabilitate au fost deja inițiate, asociate la 27 de entități, care deja aplică cu succes metoda schimbului electronic de date.

Proiectul legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate a fost elaborat de Cancelaria de Stat și Centrul de Guvernare Electronică, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: PNUD Moldova, interoperabilitate, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  26-01-2018 08:44:18
Sursa:   egov.md

 
2