ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Desfășurarea evenimentului ”Armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale”

2017-02-24   Accesări: 2042  Vizitatori unici: 1245

masa-rotunda-22_02_17La 22 februarie 2017, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în colaborare cu Comisia pentru evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice a organizat Masa Rotundă cu genericul: „Armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale”.

Masa rotundă a fost organizată cu scopul sporirii calității și vizibilității internaționale a materialelor publicate în revistele științifice autohtone, armonizarea practicilor de lucru ale creatorilor și furnizorilor de conținuturi științifice digitale cu facilitățile tehnologice moderne, informarea privind rezultatele activității Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice etc.

La eveniment au participat peste 100 persoane, printre care: redactori-șefi ai revistelor științifice, membri ai colegiilor de redacție, directori de biblioteci, bibliotecari, bibliografi, precum şi alte persoane interesate de subiect.

Evenimentul a început cu prezentarea dlui acad. Leonid Culiuc „Evaluarea revistelor științifice din Republica Moldova” în care domnia sa a pus accentul pe cele mai importante probleme privind funcționarea revistelor științifice: criteriile de evaluare a revistelor, cerinţele obligatorii care trebuie să le satisfacă revistele ştiinţifice, recenzarea independentă și obiectivă, prezența revistelor în bazele de date internaționale și cazurile neacordării/suspendării statutului de revista științifică de profil.

Un alt subiect important, includerea revistele moldovenești în bazele de date internaționale, a fost abordat de  dl Alexandru Dicusar, membru corespondent al AȘM. Prezentarea „Молдавские журналы в мировых базах данных” a inclus următoarele subiecte: istoria creării bazelor de date a literaturii științifice și tehnice; bezele de date Web of Science și Scopus; metricele revistelor științifice – IF, h-index, SJR; Quartile; revistele autohtone în Web of Science și Scopus; posibilitățile scientometriei etc.

Nelly Țurcan, dr.hab., conf. univ. în prezentarea  la tema „Atribuirea CZU pentru revistele științifice din Republica Moldova”a vorbit despre sistemele de clasificare a conținutului în bazele de date științifice, a accentuat oportunitatea unui sistem de clasificarea a conținutului științific în IBN, precum și necesitatea acordării indicelor CZU pentru fiecare articol științific.

Bordeianu Elena, Președintele Comitetului Tehnic de standardizare nr.1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”, director al bibliotecii Republicane Tehnico-Științifică a INCE a vorbit despre necesitatea unificării prezentării referințelor bibliografice în revistele științifice, a informat membrii colegiilor de redacție că standardului național SM ISO 690:2012 „Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare” a fost elaborat în baza standardului ISO și specifică regulile privind elaborarea referințelor bibliografice.

Directorul IDSI – dr. Igor Cojocaru în prezentarea „Instrumentul Bibliometric Național – promovarea Științei Deschise în Republica Moldova” a menționat că Știința Deschisă va permite utilizatorilor finali să devină producători de idei, relații și servicii și, în acest sens va facilita noi modele de lucru, noi relații sociale și o nouă modalitate de realizare a cercetărilor, Totodată, implementarea Științei Deschise este imposibilă fără cele șase componente: Date Deschise, Acces Deschis, Metodologie Deschisă, Surse Deschise, Resurse Educaționale Deschise și Evaluarea Colegială Deschisă. Dl dr. Igor Cojocaru a menționat că IBN, conform Regulamentului de evaluarea, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, oferă atât informații cantitative pentru evaluarea și monitorizarea revistelor, cât și noi facilități pentru colegiile de redacție.

Pe parcursul evenimentului membrii colegiilor de redacției au adresat întrebări și și-au expus opiniile privind subiectele discutate.

Ca rezultat al acestei întruniri, s-a recomandat:
1.    Conformarea standardului ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare
2.    Atribuirea obligatorie a CZU pentru fiecare articol din revistele științifice
3.    Atribuirea DOI pentru articolele revistelor de categoria A, B, B+, C.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: scientometrie, Nelly Țurcan, masa rotunda, IBN, CZU, continut digital, citări, calitate științifică, bibliometrie, acces deschis, SciForm, știința deschisă
Ultima actualizare:  18-02-2019 09:25:16
Sursa:   IDSI

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova