ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Atelier de lucru privind e-Guvernarea pentru dezvoltare regională organizat în Praga, Cehia

2019-11-22   Accesări: 1819  Vizitatori unici: 1086

În perioada 11-15 noiembrie 2019 directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru a participat la atelierul de lucru „E-Guvernarea ca instrument pentru guvernarea regională și locală - tendințe, avantaje/neajunsuri, costuri/beneficii” care s-a desfășurat în Praga, Cehia. Din delegația Republicii Moldova au mai făcut parte dna Diana Chiriac (Cancelaria de Stat) și dl Igor Bercu (Agenția de Guvernare Electronică). 

Evenimentul organizat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, Centrul pentru Partenerial Estic din Estonia, cu suportul EEAS și al Comisiei Europene, a avut drept obiectiv schimbul experiențe și bune practici între experți din țările parteneriatului estic și organizatori, la tema utilizării instrumentelor de e-Guvernare la nivel local și regional.

Agenda evenimentului a inclus diverse subiecte, precum:

  • Lecții învățate din reformele teritoriale și procesul de decentralizare
  • Soliții inovative pentru provocările din administrații locale - implementarea practică a e-soluțiilor
  • Combaterea corupției la nivelul administrației locale - sunt e-instrumentele utile?

Prorgamul de lucru a inclus atât activități teoretice, cât și exerciții practice și vizite în teren, cum ar fi studii de caz în Pilsen privind soluțiile inteligente pentru afaceri, utlizarea dronelor pentru managementul dezastrelor etc. La finalul evenimentului, delegația din fiecare țară a realizat o prezentare, despre experiența locală și bunele practici învățate. 

Prezentările din cadrul evenimentului, realizate de experți din Cehia și Estonia sunt accesibile AICI

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: workshop, e-guvernare, deplasare
Ultima actualizare:  17-12-2019 16:39:21
Sursa:   IDSI 

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova