ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Business-ul se implică real în proiecte ştiinţifice şi educaţionale

2014-03-21   Accesări: 4437  Vizitatori unici: 1522

La 20 martie 2014, preşedintele interimar al AŞM, acad. Ion Tighineanu, a avut o întrevedere cu Alexadru Machedon, preşedintele şi fondatorul Companiei StarNet, la care au participat dr. hab. Veaceslav Ursachi, coordonator al Secţiei Ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM, dr. Igor Cojocaru, directorul Institutului Dezvoltării Societăţii Informaţionale, dr. Petru Bogatencov, reprezentantul Asociaţiei RENAM.

În cadrul dialogului, părţile au discutat oportunităţile şi direcţiile de colaborare între comunitatea ştiinţifică şi sectorul privat, în speţă, Compania StarNet, exprimând doleanţa de a realiza o serie de proiecte comune, venind cu un suport concret în dezvoltarea ştiinţei, educaţiei, precum şi industriei tehnologiilor informaţionale.

Preşedintele interimar al AŞM a subliniat importanţa participării în proiecte comune de anvergură cu sectorul privat, în special, cu companii private cu pondere la scară regională şi europeană. În acest sens, Domnia Sa a specificat că AŞM caută diverse posibilităţi de a dezvolta parteneriate, de a iniţia pregătirea unor propuneri de proiecte pentru Programul Comunitar Orizont 2020, la care Compania StarNet ar putea să participe.

Un alt aspect abordat în cadrul întâlnirii, a fost cu privire la conjugarea eforturilor în scopul pregătirii cadrelor de înaltă calificare, pentru ca tinerii talentaţi să aibă posibilităţi reale de a-şi ridica nivelul profesional. Părţile au discutat şi perspective de organizare a unor evenimente comune, conferinţe, simpozioane, mese rotunde în scopul unui schimb eficient de informaţii şi conlucrare cu societatea.

Preşedintele Companiei StarNet a exprimat disponibilitatea de a contribui la ridicarea nivelului în educaţie şi cercetare, de a crea o sinergie între ştiinţă şi sectorul real al economiei. „Teoria rămâne doar prin biblioteci, dar scopul meu este de a aplica rezultatele cercetărilor ştiinţifice, efectuate în Republica Moldova, în industria reală şi de a câştiga bani, prin aceste parteneriate, pentru a dezvolta ţara noastră”, a afirmat omul de afaceri, specificând că deja a sosit timpul când business-ul trebuie să se implice plenar în realizarea proiectelor economice şi sociale.

Totodată, părţile au convenit asupra unei colaborări în vederea restaurării Bustului astrofizicianului Nicolae Donici din Dubăsarii Vechi, preşedintele Companiei StarNet exprimându-şi disponibilitatea de a veni cu un suport financiar.

Sursa: www.asm.md

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: ASM, IDSI, RENAM
Ultima actualizare:  21-03-2014 14:12:17
Sursa:  

 
3