ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Ce date preluăm în Registrul rezultatelor științifice?

2021-02-14   Accesări: 2133  Vizitatori unici: 1144

Planul de acțiuni privind implementarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare pe anii 2019-2021 (anexa nr.2 la HG 1081/2018), prevede crearea unui Registru al rezultatelor științifice. Precizarea rezultatelor științifice deținute și/sau preconizate este solicitată în mai multe cazuri: la elaborarea propunerii de proiect, raportarea executării proiectului, încheierea contractului de finanţare, planificarea realizării proiectelor, înregistrarea raportului final al proiectului, alte genuri de raportări. Preluarea și sistematizarea rezultatelor științifice în cadrul unui registru ar fi utilă persoanelor care completează documente, raportează, dar şi pentru evidenţa rezultatelor, pentru facilitarea analizei, clasificării şi absorbţiei acestora de către business şi societate, precum şi pentru luarea unor decizii fundamentate în cercetare.

De altfel și pe parcursul anilor precedenți au fost aplicate modalități de evidență centralizată a rezultatelor științifice, dar conceptele aplicate n-au asigurat suficiente oportunități de valorificare a rezultatelor înregistrate. Din aceste considerente se impune crearea unui Registru al rezultatelor științifice la nivel național sub formă de sistem informatic, care ar răspunde mai adecvat necesităților de raportare, evaluare, evidență, diseminare, implementare a rezultatelor activității de cercetare.

Conceptul nou propus de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale prevede o clasificare inițială a rezultatelor ştiinţifice propriu-zise şi o delimitare distinctă de modul de protejare sau publicare a acestora. Actualmente noutatea ştiinţifică este prezentată în funcţie de înţelegerea celor care completează documentele, sub formă de publicații, invenţii, produse noi sau îmbunătăţite, tehnologii, procese administrative sau de producție, structuri organizaţionale, de producție, know-how, concepte, noţiuni, abordări ştiinţifice, documente (standarde, recomandări, ghiduri, metode, instrucţiuni) etc. De aceea există situaţii când unul şi acelaşi rezultat este prezentat în mai multe modalități (sau de mai multe ori sub diferite denumiri) ori rezultate diferite sunt atribuite la acelaşi tip. Din aceste considerente, este necesară crearea unui registru în care ar fi definite și clasificate rezultate științifice și delimitate clar rezultatele științifice de modalităţile de diseminare/publicare a rezultatelor ştiinţifice (articole, monografii, comunicări la conferinţe etc.), de modalităţile de protejare a rezultatelor ştiinţifice (brevete şi alte obiecte de proprietate intelectuală) și de modalităţi de materializare a rezultatelor ştiinţifice (prototipuri, baze de date, instrumente ş.a.).

În ce privește practica internațională, într-o modalitate mai mult sau mai puțin generalizată, atât documentele comunitare (spre exemplu, REA B5 Survey on Dissemination and Exploitation 2021), cât și documentele interne ale multor țări europene (spre exemplu, Ordinul Ministrului Educației Cercetării și Inovării al României privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare nr. 3.845/2009; Порядок и форма представления отчета о научной деятельности образовательных организаций высшего образования и научных организаций министерства науки и высшего образования Российской Федерации) prevăd specificarea (clasificarea) tipurilor de rezultate științifice și a modalităților de validare a acestora.

În același timp, IDSI este conștient de complexitatea acestui exercițiu și solicită o implicare în specificarea tipurilor de rezultate științifice a tuturor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării. În acest context, e necesar ca instituțiile să se expună asupra listei tipurilor de activități/rezultate propuse, pentru ca fiecare entitate să se regăsească în ea cu specificul activităților întreprinse.

Pentru documentare suplimentară pot fi consultate sursele de mai jos:
- Tipuri de rezultate ale activităţilor ştiinţifice (studiu);
- Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică) - articol în revista Akademos.
 

Solicităm implicarea tuturor părților interesate pentru a definitiva și aproba clasificări utile ale tipurilor de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare, expediind propuneri la adresa de email [email protected]
Anexa 1. Notă informativă privind evidența rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare (.pdf)
Anexa 2. Tipuri de rezultate științifice (.doc)

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: rezultate stiintifice , registrul rezultatelor stiintifice
Ultima actualizare:  15-02-2021 14:19:56
Sursa:   IDSI 

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova