ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Ce este un număr DOI?

2017-11-02   Accesări: 6091  Vizitatori unici: 2800

La fel cum un cod de bare servește ca un identificator unic pentru un obiect fizic, așa și numerele DOI (Digital Object Identifier) reprezintă un identificator unic pentru un obiect digital precum ar fi, de exemplu: un articol științific, o revistă, un raport, o comunicare la conferință, o lucrare de doctorat – toate în format digital (electronic). Orice număr DOI este unic și reprezintă o legătură stabilă și persistentă către un obiect digital în rețeaua Internet.

Avantajul cel mai important al numerelor DOI atribuite conținutului digital îl reprezintă faptul că legătura către conținutul digital respectiv rămâne constantă și permanentă în timp, indiferent dacă locația fizică și / sau adresa URL (Universal Resourse Locator – localizatorul universal al resursei, adică adresa web) a conținutului digital corespunzător s-a modificat între timp. Numărul DOI corespunzător rămâne valabil chiar și în cazul în care se modifică proprietarul sursei digitale respective. Astfel, referințele la articole, cărți, materiale ale conferințelor, teze de doctorat, date experimentale și statistice în spațiul Internet rămân stabile și nemodificate în timp, contribuind la rezolvarea problemei de localizare, verificare, testare și reproducere a rezultatelor științifice. Ultimul aspect contribuie la promovarea conceptului de Open Science (Știință Deschisă).

Numerele DOI sunt unicele identificatoare persistente în spațiul Internet utilizate pe larg în cadrul publicării științifice pentru referințele de rigoare.

Crossref
este un actor important care oferă numerele DOI pentru publicațiile științifice în format digital. Un singur acord cu Crossref reprezintă practic un acord de utilizare a referințelor DOI cu toate editurile participante la proiectul Crossref.

Orice număr DOI constă din două părți. Prima parte este prefixul numărului DOI, care începe întotdeauna cu numărul 10 urmat de un cod unic atribuit fiecărei edituri. Partea a doua a numărului DOI, adică sufixul lui, reprezintă un șir sau mai multe șiruri de caractere alfanumerice stabilite de către editură pentru identificarea în mod unic a conținutului digital în rețeaua Internet. De exemplu, în numărul DOI 10.2478/auom-2014-0020 avem prefixul 10.2478, indicând respectiv editura germană Walter de Gruyter GmbH, iar sufixul fiind auom-2014-0020, indicând conținutul digital corespunzător, adică articolul RUSU, Andrei. Infinitely Many Precomplete with Respect to Parametric Expressibility Classes of Formulas in a Provability Logic of Propositions. In: Analele Universitatii „Ovidius" Constanta - Seria Matematica. 2014, vol. 22.1, pp. 247-255, sau indicând locația (landing page) de unde poate fi preluat conținutul digital corespunzător. Structura sufixului este la discreția editurii, dar, de obicei, el conține sugestii despre conținutul digital corespunzător. Astfel, partea sufixului auom indică revista „Analele Universitatii „Ovidius" Constanta - Seria Matematica”, 2014 indică anul apariției, și 0020 indică că e al douăzecilea articol din anul respectiv. În general, este salutată reprezentarea numerelor DOI în formă de hiperlinkuri: http://dx.doi.org/10.2478/auom-2014-0020.
 

Pagina de localizare a conținutului digital conține, de obicei, pe lângă linkul direct la conținutul digital, și informații suplimentare legate de acest conținut, precum și diferite instrumente care ne ajută, în calitate de cercetători, să folosim aceste informații. În figura de mai jos avem o imagine a unei astfel de pagini:

Fig. 1. Pagina localizare (landing page) a conținutului digital indicat de către numărul DOI http://dx.doi.org/10.2478/auom-2014-0020

Se poate vedea în imagine și se poate verifica online că în această pagină sunt localizate și diverse instrumente utile pentru cercetători, care pot fi folosite atât separat, cât și în combinație cu alte instrumente, precum Zotero, Mendeley, etc. Unul din aceste instrumente îl reprezintă formatarea citării pentru acest articol într-un format acceptat de multe dintre revistele științifice (Figura 2).

Fig. 2. Exportul citării al articolului http://dx.doi.org/10.2478/auom-2014-0020 în formatul APA

Utilizarea altor instrumente (Zotero, Mendeley, URL, etc.) pentru a lucra cu conținuturile digitale care au alocate numere DOI va fi abordată într-un alt articol ce urmează să apară.
 

dr. Andrei Rusu

 

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Open Science, Internet, DOI, Crossref, Andrei Rusu, știința deschisă
Ultima actualizare:  30-10-2018 08:26:39
Sursa:   IDSI

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova