ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cercetarea și inovarea pe agenda consultărilor publice

2023-01-18   Accesări: 573  Vizitatori unici: 472

La 17 ianuarie 2023, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat consultări publice a proiectelor Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. În aceste proiecte sunt incluse și acțiuni ce vizează prioritățile MEC în domeniile cercetării și inovării.

La consultări au participat reprezentanți ai organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, precum și a altor instituții care au tangență cu domeniile de competență a MEC.

Prioritățile ministerului pe anul 2023 prezentate în cadrul ședinței, includ:
- elaborarea și aprobarea cadrului strategic în domeniile cercetării și inovării (Strategia națională de cercetare și inovare până la 2030 și Programul Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027), care urmează să stabilească ce fel de știință dezvoltăm, ce obiective urmărim și care sunt mecanismele prin care ne propunem să le atingem;
- modificarea Codului cu privire la știință și inovare, pentru a exclude contradicțiile și neclaritățile, a dezvolta un cadru normativ coerent și a utiliza aceiași termeni ca în Uniunea Europeană;
- îmbunătățirea mecanismului de finanțare a cercetării și inovării (modificarea metodologiei de finanțare instituțională și a metodologiei de finanțare prin proiecte), pentru a asigura o finanțare stabilă, multianuală a cercetătorilor și pentru a crește calitatea cercetărilor științifice.

Acțiunile care urmează să fie realizate de către MEC până în 2025 includ:
• Deschiderea rezultatelor cercetării științifice pentru toate părțile interesate;
• Aplicarea standardelor internaționale de evaluare pentru proiectele de cercetare și inovare;
• Evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în vederea clasificării acestora pe niveluri de capacitate;
• Aprobarea și implementarea reglementărilor privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
• Elaborarea Legii privind buna conduită în cercetarea științifică.

Participanții la consultările publice au abordat probleme ce țin de atractivitatea carierei de cercetător, limitarea remunerării participanților în proiecte internaționale, prioritățile pentru competițiile de proiecte de cercetare și inovare, viitorul institutelor de cercetare cu profil agricol și au fost înaintate propuneri de includere în proiectele planurilor discutate:
- de aprobare a standardelor pentru titluri științifico-didactice în corelare cu alte standarde minimale,
- a unui document de politici privind Știința deschisă,
- a Strategiei de specializare inteligentă și
- a armonizării statisticii științei cu cea din Uniunea Europeană.

Proiectele Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 pot fi accesate la următorul link: https://cancelaria.gov.md/ro/apc/proiecte-supuse-consultarilor-publice
Ședința de desfășurare a consultările publice organizate de către MEC poate fi urmărită la următorul link: PRIVESC.EU 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: consultații publice, cercetare
Ultima actualizare:  18-01-2023 20:41:33
Sursa:   IDSI 

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova