ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cloudul european destinat științei deschise

2016-07-20   Accesări: 2901  Vizitatori unici: 1581


Europa este cel mai mare producător de date științifice din lume, dar infrastructura insuficientă și fragmentată împiedică valorificarea „volumelor mari de date” la întregul lor potențial. De aceea, Comisia intenționează să creeze un nou cloud european destinat științei deschise prin consolidarea și interconectarea infrastructurii de cercetare existente. Acesta va oferi unui număr de 1,7 milioane de cercetători și de 70 de milioane de profesioniști din sectoarele științei și tehnologiei din Europa un mediu virtual pentru stocarea, schimbul și reutilizarea datelor lor între diverse discipline și la nivel transfrontalier.

În acest sens, Comisia a prezentat în perioada 18-22 aprilie un plan de acțiune privind serviciile bazate pe cloud și infrastructura de talie mondială pentru date, menit să asigure că sectorul științei, întreprinderile și serviciile publice beneficiază de revoluția în domeniul volumelor mari de date. Inițial, baza de utilizatori va fi alcătuită în mod preponderent din membrii comunității științifice, dar, în timp, aceasta se extinde pentru a include sectorul public și cel industrial.

Acest cloud se va baza pe infrastructura europeană de date, care va asigura rețele de bandă largă, echipamente de stocare pe scară largă și capacități de calcul intensiv necesare pentru a accesa și a prelucra cu eficacitate seturile mari de date stocate în cloud. Această infrastructură de talie mondială va asigura participarea Europei la cursa mondială pentru tehnica de calcul de înaltă performanță, corespunzător potențialului său economic și de cunoaștere.

Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului va facilita accesul la date al cercetătorilor și inovatorilor, precum și reutilizarea lor de către aceștia și va reduce costurile stocării datelor și al analizelor de înaltă performanță. Accesul liber la datele de cercetare poate contribui la sporirea competitivității Europei, prin favorizarea întreprinderilor nou-înființate, a IMM-urilor și a inovării bazate pe date, inclusiv în domeniile medicinii și sănătății publice. Acesta ar putea chiar să impulsioneze noile industrii, astfel cum a demonstrat proiectul „Genomul uman.”

Care sunt pașii pentru realizarea Cloudului european destinat științei deschise?

Comisia va pune în aplicare inițiativa în domeniul cloud computingului în mod progresiv, printr-o serie de acțiuni care includ:

  • începând cu 2016: crearea unui cloud european destinat științei deschise pentru cercetătorii europeni și colaboratorii lor științifici din întreaga lume, prin integrarea și consolidarea platformelor de infrastructuri electronice, prin gruparea cloudurilor științifice și a infrastructurilor de cercetare existente, precum și prin dezvoltarea unor servicii bazate pe cloud;
  • în 2017: deschiderea implicită a tuturor datelor științifice produse de viitoarele proiecte din cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020, care beneficiază de o finanțare în valoare de 77 de miliarde EUR, astfel încât comunitatea științifică să poată reutiliza volumul foarte mare de date generate.
  • în 2018: lansarea unei inițiative emblematice în vederea accelerării procesului emergent de dezvoltare a tehnologiilor cuantice care stau la baza viitoarei generații de supercalculatoare;
  • până în 2020: dezvoltarea și instalarea unei infrastructuri europene pe scară largă de calcul de înaltă performanță, de stocare de date și de rețele, inclusiv prin achiziționarea a două prototipuri de supercalculatoare din următoarea generație, dintre care unul va fi printre primele trei din lume, crearea unui centru european pentru volumele mari de date și modernizarea rețelei de bază pentru cercetare și inovare (GEANT).

Care sunt beneficiile mediului public și privat?

Cloudul european destinat științei deschise și infrastructura europeană de date vor fi accesibile și vor aduce beneficii și altor utilizatori:

  • întreprinderile vor beneficia de un acces eficient din punctul de vedere al costurilor și ușor la infrastructurile de date și de calcul de nivel înalt, precum și la numeroase date științifice care să permită inovarea bazată pe date. Acest lucru va avantaja în special IMM-urile, care, de obicei, nu au acces la astfel de resurse;
  • industria va beneficia de crearea unui ecosistem cloud la scară largă, care sprijină dezvoltarea unor noi tehnologii europene, cum ar fi cipurile cu consum redus de putere pentru calculul de înaltă performanță;
  • serviciile publice vor beneficia de un acces sigur la resurse de calcul puternice, precum și de crearea unei platforme pentru un acces deschis la datele și serviciile lor, ceea ce poate avea drept rezultat servicii publice interconectate mai puțin costisitoare, mai bune și mai rapide. Cercetătorii vor beneficia, de asemenea, de acces online la patrimoniul de date creat de serviciile publice.

Se estimează că investițiile publice și private necesare pentru a pune în aplicare inițiativa europeană în domeniul cloud computingului sunt de 6,7 miliarde EUR. Comisia preconizează că, la nivel global, în cadrul programului Orizont 2020 se va aloca o finanțare de 2 miliarde EUR pentru inițiativa europeană în domeniul cloud computingului. Estimarea investițiilor publice și private suplimentare necesare este de 4,7 miliarde EUR pe o perioadă de 5 ani.

Günther H. Oettinger, comisar pentru Economie digitală și societate digitală, a declarat cu ocazia adoptării comunicării privind inițiativa europeană în domeniul cloud computingului: „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului va permite valorificarea potențialului volumelor mari de date prin furnizarea unor capacități de calcul intensiv de talie mondială, a unei conectivități de mare viteză și a unor servicii de vârf în domeniul datelor și programelor informatice pentru știință, industrie și sectorul public. Prin această inițiativă, ambiția noastră este de a ne poziționa, până în 2020, pe unul din primele trei locuri în clasamentul la nivel mondial în ceea ce privește tehnicile de calcul de înaltă performanță. De asemenea, vom examina potențialul tehnologiilor cuantice care promit să rezolve problemele de calcul care depășesc capacitatea supercalculatoarelor actuale.”

Comunicarea privind inițiativa europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa, adoptată de Comisia Europeană săptămâna trecută, poate fi consultată la adresa de internet: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe

Categoria: TIC International Cuvinte-cheie: Open Science, infrastructura, European Open Science Cloud, EOSC, eInfrastructura, Cloud computing, cloud, știința deschisă, UE
Ultima actualizare:  22-02-2021 09:39:04
Sursa:   europedirect-adrcentru.ro

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova