ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Colaborare: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale – Centrul de Guvernare Electronică

2015-02-13   Accesări: 5171  Vizitatori unici: 2045


Accesul tot mai larg la Internet şi apariţia unor noi medii de furnizare a serviciilor creează premise pentru o mai bună cooperare între instituţiile publice, contribuind astfel la furnizarea de servicii integrate, în beneficiul cetăţenilor. În aceste condiţii, guvernarea poate propune mai multe servicii online, poate îmbunătăţi modul de furnizare a serviciilor prin proceduri mai simple şi poate, de asemenea, minimiza costurile serviciilor şi timpul de prestare a lor. Cuvântul de ordine pentru astfel de iniţiative este interoperabilitatea.

Interoperabilitatea şi integrarea informaţională a diferitelor structuri din sectorul public constituie pilonul de bază într-un sistem de e-Guvernare. Angajamentul pentru realizarea interoperabilităţii şi integrării informaţionale într-un sistem pentru care este caracteristică fragmentarea structurală atât pe verticală cât şi pe orizontală reprezintă una din cele mai mari provocări ale guvernării electronice.

Un sistem de servicii publice centrat pe cetăţean, aşa precum este un sistem de e-Guvernare, depinde totalmente de cât de integrat este modelul operaţional care asigură furnizarea acestor servicii şi în ce măsură această integrare este însoţită de transformarea business proceselor.
Identificarea soluţiilor pentru interoperabilitate ţine de depăşirea unor bariere de ordin tehnic, semantic, dar şi de modul de a răspunde unor provocări de ordin organizatoric. Dacă primele abordări ale problemei interoperabilităţii s-au făcut din perspectiva tehnică fiind adoptate recomandări şi specificaţii de ordin tehnic pentru a facilita şi a promova cooperarea în cadrul unei organizaţii sau între mai multe organizaţii, astăzi, cele mai mari provocări pentru dezvoltatorii de soluţii de interoperabilitate sunt în zona interoperabilităţii semantice. Semantica se referă la înţelegerea şi la integritatea informaţiilor.

Un studiu elaborat de Gartner Group constată că interfeţele de schimb de date sunt în proporţie de doar 5 la sută în funcţie de soluţiile middleware, în timp ce restul, de 95 la sută, depind de modelul semantic pe care îl adoptă. Industry Advisory Council (IAC) consideră semantica drept cea mai mare provocare a interoperabilităţii: ”Semantică, semantică şi iar semantică sunt cele trei provocări de top ale interoperabilităţii”.

Un rol important în identificarea unor modele şi soluţii de interoperabilitate îi revine domeniului cercetării. Este nevoie de o bază ştiinţifică care să servească drept mecanism de formalizare a cunoştinţelor generate de cercetători, aplicate ulterior de către dezvoltatori în proiecte de e-Guvernare pentru a facilita colaborarea între diverse instituţii prin interoperabilitatea reciprocă a sistemelor informatice.

Accesul la datele publice şi modul de interpretare a acestora constituie un element de bază al politicilor privind serviciile publice. Este necesară adoptarea unor norme care să faciliteze utilizarea datelor guvernamentale, iar aceste norme trebuie concepute astfel ca seturile de date să fie interoperabile având la bază standarde comune.

Pentru a putea realiza interoperabilitatea semantică în cadrul serviciilor publice, este important ca aceste servicii să se refere la o autoritate convenită care să ofere terminologii autorizate şi reguli de reprezentare a informaţiei. Un catalog de active semantice (Catalogul semantic) conţine informaţii descriptive despre elemente de date logice: colecţii de metadate (de exemplu, scheme XML, modele de date generice, ontologii) şi date de referinţă (de exemplu, liste de coduri, taxonomii, dicţionare, vocabulare etc.), care sunt utilizate pentru a asigura interoperabilitatea semantică.

Centrul de Guvernare Electronică şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale au instituit o colaborare în vederea identificării soluţiei pentru Catalogul activelor de interoperabilitate semantică în cadrul platformei de interoperabilitate a e-Guvernării – Mconnect.

Colaborarea se înscrie în acţiunile Programului privind Cadrul de Interoperabilitate (HG nr. 656 din 05.09.2012) care prevede, printre altele:
- ajustarea cadrului normativ şi instituţional în scopul alinierii la prevederile Cadrului de Interoperabilitate;
- dezvoltarea platformei de interoperabilitate;
- pilotarea platformei de interoperabilitate (HG nr. 404 din 02.06.2014);
- conectarea sistemelor informatice ale instituțiilor publice la platforma de interoperabilitate;
- reingineria business proceselor și optimizării acestora din perspectiva Cadrului de Interoperabilitate;
- asigurarea unui nivel sporit de protecţie a datelor cu caracter personal;
- dezvoltarea şi implementarea de noi sisteme informatice şi servicii electronice care să răspundă cerinţelor tehnice şi standardelor deschise utilizate în cadrul platformei de interoperabilitate.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: interoperabilitate, Internet, IDSI, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  23-02-2015 11:12:23
Sursa:   IDSI

 
5