ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Colaborarea cu Centrul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna – în ascensiune

2014-03-26   Accesări: 4139  Vizitatori unici: 1583

La 25 martie 2014, la Dubna a avut loc Sesiunea Comitetului Reprezentanţilor Plenipotenţiari ai Guvernelor-membre ale Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN), unde a fost audiată darea de seamă a direcţiei institutului despre rezultatele activităţii ştiinţifice, organizatorice şi financiare în anul 2013.

La lucrările sesiunii, din partea Republicii Moldova, au participat acad. Ion Tighineanu, preşedinte interimar al AŞM, reprezentant plenipotenţiar al Guvernului RM la IUCN şi dr. Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

Rezultatele activităţii ştiinţifice ale Institutului au fost prezentate de acad. V.A. Matveev, director IUCN. Au fost menţionate lucrări de valoare, realizate în fizica teoretică şi experimentală, în particular în fizica nucleară, a particulelor, a materiei condensate, în radiobiologe, radiomedicină, nanotehnologii etc. O atenţie deosebită a fost acordată complexului Collider din cadrul proiectului NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) care deschide mari perspective de studiere a proprietăţilor fundamentale ale materiei. Numărul total de publicaţii ale IUCN în 2013 a atins cifra de 1593, inclusiv 15 monografii şi 930 articole în reviste ştiinţifice. Volumul de finanţare a Institutului în 2013 a constituit 127 mln dolari SUA.

În cadrul discuţiilor purtate între acad. A.A. Matveev, director IUCN şi preşedintele interimar al AŞM, acad. Ion Tighineanu, s-a convenit de a deschide accesul la bazele de date ştiinţifice pentru savanţii moldoveni cu tangenţă directă la tematica IUCN. Potrivit acad. Ion Tighineanu, cercetătorii din Republica Moldova utilizează infrastructura tehnologică de unicat din Dubna. În 2013, doi tineri din cadrul AŞM au finalizat lucrul asupra tezei de doctorat, experimentele principale fiind realizate în laboratoarele IUCN. Actualmente, trei studenţi moldoveni sunt încadraţi în studii de masterat la Centrul ştiinţifico-educaţional din Dubna.

Pe parcursul vizitei la Dubna, directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru a vizitat Laboratorul Tehnologii Informaţionale al IUCN, unde a avut o întrevedere cu directorul acestuia, dr. V.V. Korenikov şi colegii săi. Dl Cojocaru s-a familiarizat cu e-infrastrucutra, Centrul de date şi facilităţile IUCN pentru identificarea unor ulterioare colaborări în cadrul proiectelor internaţionale.

Sursa: www.asm.md

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Ion Tighineanu, Institut Unificat de Cercetari Nucleare, Igor Cojocaru, IDSI, deplasare
Ultima actualizare:  26-04-2014 18:24:37
Sursa:  

 
1