ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Colocviul Internaţional de Fizică „Evrika! – Cygnus – Fizica şi tehnologiile moderne” (Ediţia a XXII-a)

2016-09-15   Accesări: 2552  Vizitatori unici: 1161

În perioada 25-27 august 2016 în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei şi-a desfăşurat lucrările Colocviul Internaţional de Fizică „Evrika! – Cygnus – Fizica şi tehnologiile moderne” (Ediţia a XXII-a).

Arhimede (287 î.Hr.-212 î.Hr.) cerea un punct de sprijin promiţând că va putea urni Lumea din loc. Şi, metaforic vorbind, a reuşit s-o urnească, trimiţând-o la şcoală pentru a învăţa să fie creativă şi să stăpânească forţele cosmice. Acest lucru a fost însuşit de toţi fizicienii, fizica atingând astfel cele mai înalte culmi, dar şi prin faptul că s-a înfrăţit de la bun început cu matematica, lucruri care i-au permis să dăruie Lumii lumină, inteligenţă şi putere.

Scurt istoric. În anul 1990 doi fizicieni inimoşi din Brăila, profesorii Emilian şi Florinela Micu, susţinuţi de prietenii lor, au fondat o revistă de fizică - „Evrika!”, destinată elevilor din învăţământul preuniversitar, care a început să adune în jurul ei inimile fizicienilor din România şi Republica Moldova. Apoi ei s-au gândit să-i reunească pe fizicieni şi fizic, organizând Colocviile Naţionale de Fizică cu acelaşi nume. În anul 2004, alţi fizicieni, tot  inimoşi, de data aceasta de la Suceava, profesorii Romulus Sfichi, Lucian Lungu şi Victor Şutac, au înfiinţat o nouă revistă de fizică de acest gen, revista „Cygnus”, cu un bogat şi riguros palier tematic. La puţin timp după aceea, fizicienii de la Brăila şi Suceava şi-au unit eforturile şi au extins spaţiul Colocviului „Evrika! – Cygnus”  de la nivel naţional la cel internaţional, lucrările sale desfăşurându-se în diferite oraşe sau municipii din România şi, de două ori, în Republica Moldova.

În anul 2003, la Chişinău, din iniţiativa fizicienilor Ion Holban, Valeriu Canţer, Anatol Rotaru şi Ştefan Tiron se înfiinţează revista „Fizica şi tehnologiile moderne”, destinată elevilor şi profesorilor din licee şi gimnazii, dar şi tuturor celor interesaţi de noile rezultate şi descoperiri din domeniul fizicii.
La ediţia din 2015 a Colocviului „Evrika! – Cygnus”, ce a avut loc la Iaşi, s-a hotărât ca ediţia a XXII-a, din anul 2016, a Colocviului să se desfăşoare la Chişinău, de acum, sub egida celor  trei reviste româneşti de fizică, menţionate mai sus.

Marele savant francez Henry Poincaré (1854-1912) spunea că „în eforturile lor creatoare, nimic nu îi uneşte mai mult pe oameni, ca ştiinţa”. Înţelegând mesajul fizicianului francez, oamenii de ştiinţă uniţi în jurul celor trei reviste au mai făcut un pas pentru dezvoltarea, perfecţionarea şi modernizarea învăţământului românesc. Universitatea Tehnică a Moldovei (rector prof. univ. Viorel Bostan), care promovează cu perseverenţă ideea înfrăţirii ştiinţei cu artele şi literatura, şi-a asumat răspunderea de a organiza şi de a găzdui acest important forum ştiinţific. În calitate de co-organizator al Colocviului a luat parte şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (director dr. Igor Cojocaru). Preşedinte al Comitetului organizatoric a fost dr. conf. Vitalie Chistol (UTM). Din partea IDSI în Comitetul organizatoric au intrat două persoane, dr.conf. Ion Holban (co-preşedinte) şi dr. Igor Cojocaru (membru).

În anul acesta lucrările Colocviului s-au desfăşurat în cadrul a şapte secţiuni: 1. Fizică şi astrofizică modernă; 2.Tehnologii moderne în ştiinţă şi tehnică; 3. Matematică aplicată şi tehnologii informaţionale în fizică; 4. Tehnologii moderne educative; 5. Metode şi mijloace experimentale moderne de învăţământ; 6. Învăţământ interdisciplinar integrat: fizică, chimie, biologie, etc.; 7. Istoria fizicii şi tehnicii.
Respectând tradiţia, după cum observăm, fizica s-a înfrăţit cu matematica şi tehnologiile informaţionale, domenii care s-au dezvoltat atât de spectaculos în ultimii ani.

În cadrul Colocviului au fost prezentate 85 de lucrări de autori din România şi Republica Moldova (şi cu coautori din alte ţări). Din partea IDSI au fost prezentate 4 lucrări. Ion Holban „Valorificarea tezaurului de cunoştinţe eminescian – o permanenţă a zilei” (şedinţa în plen); Ion Holban „Umanizarea fenomenelor cosmice şi cosmosizarea omului în opera eminesciană – dovadă a conştiinţei cosmice a poporului român” (secţia Fizică şi astrofizică modernă); Mihail Guzun, Igor Cojocaru „Identificarea, evaluarea şi tratarea riscurilor de securitate a informaţiei” (secţia Matematică aplicată şi tehnologii informaţionale în fizică); Igor Cojocaru, Irina Cojocaru „Spaţiul european de cercetare şi ştiinţa deschisă – priorităţile ştiinţei europene” (secţia Învăţământ interdisciplinar integrat: fizică, chimie, biologie, etc.).

La sfârşitul manifestării a avut loc o masă rotundă la care au fost discutate cu mult interes  problemele ce ţin de viitorul fizicii în lume şi în arealul românesc de ştiinţă şi cultură. Participanţii la masa rotundă au ţinut să sublinieze că adevărul ştiinţific în adâncurile sale se înfrăţeşte cu frumosul, cu literatura şi artele, de aceea este binevenit ca generaţiilor ce vin să li se pregătească drept zestre ştiinţifică pânza ştiinţelor naturii - a fizicii, chimiei, biologiei… – domenii promotoare a progresului, tivită cu firul de borangic al matematicii şi informaticii şi bine ghilită în Ozana Literaturii şi Artei. De asemenea, ei au fost unanimi în părerea că conferinţele de fizică trebuie să devină o adevărată pârghie a lui Arhimede, care să înalţe enormele blocuri ale cunoaşterii în Piramida Culturii şi Dăinuirii.

Ion Holban

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: IDSI, fizica, Coorganizator IDSI, 2016
Ultima actualizare:  15-09-2016 08:45:05
Sursa:  

 
1