ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Comisia urmează să investească 30 de miliarde de euro în noi soluții pentru provocările societale și pentru încurajarea inovațiilor revoluționare

2017-11-02   Accesări: 743  Vizitatori unici: 489

Comisia Europeană a anunțat astăzi modul în care intenționează să cheltuiască 30 de miliarde EUR din programul UE de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020, în perioada 2018-2020, inclusiv suma de 2,7 miliarde EUR pentru lansarea unui consiliu european al inovării.

Orizont 2020, programul de 77 de miliarde EUR al UE pentru finanțarea cercetării și a inovării, sprijină excelența științifică în Europa și a contribuit la descoperiri științifice foarte mediatizate, precum descoperirea exoplanetelor și a undelor gravitaționale. În cursul următorilor 3 ani, Comisia va încerca să obțină un impact sporit al finanțării sale în domeniul cercetării, concentrându-se pe teme mai puțin numeroase, însă critice, precum migrația, securitatea, clima, energia curată și economia digitală. Programul Orizont 2020 va fi, de asemenea, orientat cu precădere către stimularea inovării revoluționare, creatoare de piețe.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Inteligența artificială, genetica, tehnologia blockchain: știința se află în centrul celor mai promițătoare inovații revoluționare actuale. Europa este un lider mondial în domeniul științei și tehnologiei și va juca un rol important în stimularea inovării. Comisia depune un efort concertat - inclusiv cu Consiliul European al Inovării, care face primii săi pași astăzi - pentru a oferi numeroșilor inovatori europeni o rampă de lansare pentru a deveni întreprinderi de elită la nivel mondial.”
 

Sprijinirea inovării revoluționare, creatoare de piețe
Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker a depus eforturi susținute pentru a oferi numeroșilor antreprenori inovatori din Europa toate ocaziile de a prospera. În prezent, Comisia lansează prima fază a Consiliului European al Inovării. Între 2018 și 2020, Comisia va mobiliza 2,7 miliarde EUR din cadrul programului Orizont 2020 în sprijinul activităților de inovare de mare valoare și cu un grad ridicat de risc, pentru a crea piețele viitorului. Mai mult, Orizont 2020 va utiliza mai bine premiile sale de „spulberare a provocărilor” pentru a furniza soluții tehnice revoluționare la problemele acute cu care se confruntă cetățenii noștri.

Focalizarea asupra priorităților politice
Programul de lucru 2018-2020 își va concentra eforturile asupra unui număr mai mic de domenii cu bugete mai mari, sprijinind în mod direct prioritățile politice ale Comisiei:
 

  • Un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilient la schimbările climatice: 3,3 miliarde EUR
  • Economia circulară: 1 miliard EUR
  • Digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor europene: 1,7 miliarde EUR
  • O uniune a securității: 1 miliard EUR
  • Migrația: 200 de milioane EUR

Suma de 2,2 miliarde EUR va fi alocată proiectelor pentru energie curată în patru domenii interdependente: sursele de energie regenerabilă, clădirile eficiente din punct de vedere energetic, electromobilitatea și soluțiile de stocare, inclusiv 200 de milioane EUR în sprijinul elaborării și producerii în Europa a viitoarei generații de baterii electrice.

Promovarea „cercetării fundamentale”
În același timp, programul Orizont 2020 va continua să finanțeze „proiectele științifice inițiate din curiozitate” (denumite adesea „cercetare fundamentală” sau „cercetare de frontieră”). Programul anual de lucru al Consiliului European pentru Cercetare pentru anul 2018, adoptat în luna august, va oferi un sprijin în valoare de aproape 1,86 miliarde EUR cercetătorilor de excelență. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care finanțează burse pentru cercetători în toate etapele carierei lor, vor primi un stimulent total de 2,9 miliarde EUR pe parcursul a trei ani.
 

Intensificarea cooperării internaționale
Noul program de lucru consolidează, de asemenea, cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. El va investi peste 1 miliard EUR în 30 de inițiative emblematice în domenii de interes reciproc. Exemplele includ colaborarea cu Canada privind medicina personalizată, cu SUA, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Australia privind automatizarea transporturilor rutiere, cu India privind provocările legate de apă și cu țările africane pe tema securității alimentare și a surselor de energie regenerabilă.

Răspândirea excelenței
Între 2018 și 2020, o sumă de 460 de milioane EUR din cadrul programului Orizont 2020 va fi alocată în mod specific pentru a sprijini statele membre și țările asociate care nu au participat încă la program la potențialul lor maxim. Obiectivul este de a profita de zonele de excelență neexploatate din Europa și dincolo de granițele acesteia. În plus, programul continuă să promoveze, de asemenea, sinergii mai strânse cu fondurile structurale și de investiții europene.

Simplificarea în continuare a normelor de participare
O altă noutate o reprezintă introducerea unui proiect-pilot de finanțare forfetară, o abordare nouă și mai simplă pentru acordarea unui sprijin financiar participanților. Aceasta va deplasa atenția controalelor ex-ante de la verificările financiare către conținutul științifico-tehnic al proiectelor.
 

Știința deschisă
Programul marchează o schimbare importantă în promovarea științei deschise prin tranziția de la publicarea rezultatelor cercetării în publicații științifice către împărtășirea mai rapidă a cunoștințelor în cursul procesului de cercetare. O sumă de 2 miliarde EUR va fi direcționată către sprijinirea științei deschise, iar o sumă de 600 de milioane EUR va fi alocată pentru Cloudul european pentru știința deschisă, infrastructura europeană de date și calcului de înaltă performanță.
 
Context
Orizont 2020 este cel mai amplu program-cadru al UE dedicat cercetării și inovării de până în prezent, având un buget de 77 de miliarde EUR pentru o perioadă de șapte ani (2014-2020). Deși majoritatea activităților de cercetare și inovare sunt în curs de desfășurare sau încă nu au început, programul înregistrează deja rezultate.

Cercetătorii din cadrul programului Orizont 2020 au contribuit la descoperiri majore precum exoplanetele, bozonul Higgs și undele gravitaționale, și cel puțin 19 laureați ai Premiului Nobel au beneficiat de sprijin din partea Orizont 2020 înainte sau după obținerea premiului.

Începând cu data de 19 octombrie 2017, Orizont 2020 a finanțat, în total, peste 15 000 de granturi în valoare de peste 26,65 miliarde EUR, din care aproximativ 3,79 miliarde au fost destinate IMM-urilor. De asemenea, programul a permis întreprinderilor, în special IMM-urilor, accesul la finanțarea de risc în valoare de peste 17 milioane EUR în temeiul schemei UE de finanțare a inovatorilor „InnovFin”. Mai mult, 3 143 de cercetători științifici principali ai Consiliului European pentru Cercetare din organizațiile gazdă și 10 176 de bursieri ai acțiunilor Marie Skłodowska-Curie au beneficiat de granturi în valoare de aproximativ 4,87 miliarde EUR și, respectiv, 2,89 miliarde EUR.

Simultan cu adoptarea programului de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020, a fost adoptat programul de lucru Euratom pentru 2018, investind 32 de milioane EUR în cercetarea privind gestionarea și eliminarea deșeurilor radioactive. Acesta va elabora, de asemenea, o foaie de parcurs a cercetării privind dezafectarea centralelor nucleare, pentru a reduce impactul asupra mediului și costurile.
 
Pentru informații suplimentare
Notă de informare: Programul de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020
Fișă informativă: Consiliul European al Inovării
Fișă informativă: Cercetări legate de migrație
Fișă informativă: Proiectul-pilot de finanțare forfetară
Fișe informative pe țări
Site-ul internet al programului Orizont 2020 și cererile de ofertă
Portalul participanților

 

Persoane de contact pentru presă:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Victoria VON HAMMERSTEIN-GESMOLD (+32 2 295 50 40)
Maud NOYON (+32 2 298 03 79)
Întrebări din partea publicului larg:    Europe Direct la numărul de telefon    00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

 

Categoria: Comunicate de Presă Cuvinte-cheie: Comisia Europeană
Ultima actualizare:  02-11-2017 14:37:15
Sursa:   http://europa.eu

 
0