ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Comisia Europeană lansează o platformă cu acces liber pentru publicarea lucrărilor științifice

2021-03-31   Accesări: 802  Vizitatori unici: 568

Comisia Europeană a lansat pe 24.03.2021 „Open Research Europe”, o platformă pentru publicarea lucrărilor științifice care va fi accesibilă tuturor. Platforma va prezenta rezultatele activităților de cercetare finanțate de Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, și de precursorul acestuia, programul Orizont 2020.

Platforma „Open Research Europe” le va oferi tuturor, indiferent dacă sunt cercetători sau simpli cetățeni, acces gratuit la cele mai recente descoperiri științifice. Ea abordează în mod direct dificultățile majore asociate adesea cu publicarea rezultatelor științifice, inclusiv termenele de reutilizare a rezultatelor, obstacolele din calea reutilizării și costurile ridicate. Platforma este un serviciu opțional pentru beneficiarii programelor Orizont Europa și Orizont 2020, care vor putea astfel să își îndeplinească, fără niciun fel de costuri, obligațiile în materie de acces liber imediat prevăzute în contractele de finanțare.

Aproximativ 40 de lucrări științifice din diverse domenii ale cercetării au fost deja publicate și sunt disponibile pentru a fi citite și evaluate de comunitatea științifică.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Trebuie să accelerăm descoperirile științifice prin practici de cercetare mai colaborative și mai deschise. Ajutând cercetătorii să publice în regim de acces liber, platforma „Open Research Europe” elimină barierele din calea fluxurilor de cunoștințe și încurajează dezbaterea științifică. Acesta este doar începutul. Treptat, vom consolida reputația platformei ca loc predilect de publicare pentru cercetătorii beneficiari ai programelor Orizont 2020 și Orizont Europa și ne vom asigura că aceasta devine parte integrantă a Spațiului european de cercetare.”

Sprijinirea științei deschise și a transparenței procesului de publicare științifică
În comunicarea intitulată „Un nou SEC pentru cercetare și inovare”, Comisia introduce „Open Research Europe” ca platformă de publicare cu acces liber pentru difuzarea rezultatelor cercetării finanțate de programele Orizont Europa și Orizont 2020 în toate domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, precum și în domeniul științelor sociale, al artelor și al disciplinelor umaniste...Platforma oferă o gamă largă de indicatori pentru cuantificarea impactului științific și social al articolelor și pentru furnizarea de informații cu privire la utilizarea și reutilizarea acestora.

Comisia intenționează să conducă prin puterea exemplului, asumându-și o nouă sarcină, și anume aceea de a sprijini activ practicile științifice deschise și de a promova transparența procesului de publicare. Scopul său este de a-i inspira și pe alți finanțatori, în special pe cei de la nivel național, să facă același lucru. Prin integrarea platformei „Open Research Europe” în programele Orizont 2020 și Orizont Europa, Comisia aduce inovarea în domeniul comunicării academice la următorul nivel.

Context
În prezent, 91 % din toate publicațiile și 95 % din toate publicațiile evaluate inter pares finanțate de Orizont 2020 sunt cu acces liber, ceea ce reprezintă un procentaj extrem de ridicat la nivel mondial. Cu toate acestea, Comisia are ambiția de a asigura accesul liber la toate publicațiile academice rezultate din activitățile de cercetare pe care le finanțează. În special, scopul programului Orizont Europa este ca publicațiile să fie liber accesibile din momentul publicării lor, iar platforma permite acest lucru.

Știința deschisă este o abordare bazată pe cooperarea deschisă și pe partajarea sistematică a cunoștințelor și a instrumentelor cât mai devreme și mai larg posibil pe parcursul procesului de cercetare. Acest demers sporește eficiența și creativitatea sistemelor de cercetare și de inovare, consolidând excelența și încrederea societății în știință. Mai exact, deschiderea și partajarea rezultatelor și a datelor de cercetare, posibilitatea de reutilizare și reproducere a acestora, precum și accesul la infrastructurile de cercetare oferă baza pentru controlul inter pares și pentru dezbaterea academică, ceea ce asigură calitatea și eficiența în aprofundarea reflecțiilor, a analizei și a inovării în domeniul cercetării.

Răspunsul UE la pandemia de coronavirus a demonstrat potențialul științei deschise de a spori nivelul de colaborare, ilustrând modul în care accesul liber imediat la publicații și date a fost crucial pentru a ajuta cercetătorii să găsească noi tratamente, diagnostice și vaccinuri. Platforma „Open Research Europe” reprezintă următoarea etapă a acestui proces.

Comisia a scos serviciul la licitație și a angajat un contractor experimentat, F1000 Research.

Categoria: Noutăţi TIC Internaţional Cuvinte-cheie: Open Research Europe, Comisia Europeană
Ultima actualizare:  31-03-2021 21:52:28
Sursa:   Comisia Europeană 

 
1