ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa "e-Learning în agenda învăţământului european. Cazul Slovaciei şi Republicii Moldova"

2013-08-22

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat un progres semnificativ în utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în educație. Calculatoare și conectarea la Internet au devenit disponibile, practic, pentru toți elevii, studenții și cadrele didactice din diverse tipuri de instituţii de învăţământ.

Problemele legate de creșterea flexibilității de formare, implementarea abordărilor europene ce vizează extinderea instruirii asistate de calculator, creșterea eficienței utilizării instrumentelor digitale în educația de calitate au constituit subiectele centrale ale discuţiilor din cadrul Conferinței internaționale "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovacia și Republica Moldova ", care a avut loc pe data de 25 aprilie 2013 în Chișinău. Conferinţa a fost evenimentul de top al Proiectului "Modernizarea învățământului în Republica Moldova", finanțat din fondurile SlovakAid "Programul oficial de asistenţă pentru dezvoltare al Republicii Slovace".

Acest proiect, cu o durată de doi ani, a fost implementat de Academia Istropolitana Nova (www.ainova.sk), o asociație civică slovacă, care a derulat astfel de proiecte începând cu anul 1996, într-o strânsă cooperare și coordonare cu partenerul sau din Moldova - Institutul de Politici Publice (www.ipp.md).

Specialişti cu experiență și profesori implicați în instruirea asistată de calculator din Republica Moldova și Slovacia au prezentat rapoarte axate pe abordări inovatoare, care permit soluţionarea eficientă a multiplelor probleme ce apar în procesul de implementare a instruirii asistate de calculator în învățământul secundar și cel terțiar, propunând soluții viabile pentru flexibilitatea de formare, creșterea eficienței și calității acesteia. În baza prevederilor Strategiei "Europa 2020", raportorii au prezentat atât perspectivele ce se deschise pentru instituțiile de învățământ ca urmare a punerii în aplicare a noilor tehnologii ai informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de învățământ, cât și realizările practice ale multor colective didactice din Slovacia și Republica Moldova.

Materialele Conferinței au fost editate în limbile română și engleză în formă de publicație electronică, ce conține cele nouă rapoarte de bază, prezentate în cadrul şedinţelor plenare. Se preconizează că această publicația electronică va de un real folos cadrelor didactice din școli și universități, factoriilor de decizie din sistemul de învățământ, cercetătorilor si practicienilor, care utilizează mijloacele instruirii asistate de calculator în practica pedagogică cotidiană.

Pe lângă conferință și editarea publicaţiilor electronice, în cadrul proiect au mai fost organizate două cursuri de perfecţionare a formatorilor de cadre didactice din Moldova și un atelier de lucru. În rezultatul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului au fost editate două manuale în limba română – unul de e-Educație și altul de instrumente interactive de e-learning, care au fost tipărite și distribuite instituțiilor de învăţământ și persoanelor implicate în procesul de predare asistată de calculator din Republica Moldova.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: proiecte, e-learning
Ultima actualizare:  27-09-2013 09:33:48
Sursa: