ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Cooperare moldo-cehă în domeniul managementului și interoperabilității datelor publice

2018-11-26   Accesări: 2128  Vizitatori unici: 1306

Republica Moldova este un partener important al Republicii Cehe în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Colaborarea economică dintre Republica Moldova și Republica Cehă cunoaște o dezvoltare pe mai multe dimensiuni. Programul Bilateral de Cooperare pentru Dezvoltare al Republicii Cehe cu Republica Moldova pentru anii 2018-2023 are la bază obiective ale Strategiei de Cooperare Externă pentru Dezvoltare a Republici Cehe 2018-2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și principiile Parteneriatului Global privind Cooperarea pentru Dezvoltare Eficientă.
Programul reprezintă un angajament al Republicii Cehe în Moldova de a susține integritatea teritorială a țării și reformele sale democratice, economice și sociale și de a contribui la apropierea de Uniunea Europeană. De asemenea, programul vizează consolidarea relațiilor bilaterale și intensificarea cooperării dintre instituțiile centrale și autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și entitățile private. Programul ia în considerare recomandările și angajamentele Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și principiile, prioritățile și cerințele pentru o cooperare consolidată cu ONU, OSCE și Consiliul Europei.
În suita de acțiuni care vin să consolideze cooperarea dintre cele două țări se înscrie și proiectul "Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru comunicarea între registrele naționale" - o inițiativă a Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Executor al proiectului a fost compania cehă DATAB Consult care a beneficiat de sprijinul financiar al Ministerului Industriei și Comerțului din Republica Cehă. Parteneri de comunicare în proiect au fost Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Agenția de Guvernare Electronică și alte instituții.
Scopul principal al proiectului a fost de a analiza situația curentă privind managementul și schimbul de date în procesul de comunicare dintre registrele și sistemele informatice publice și de a identificai posibilități optime de asigurare a interoperabilității, inclusiv de a formula propuneri pentru soluții concrete.
Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Extern de Cooperare pentru Dezvoltare al Republicii Cehe, Ajutor pentru Comerț (Aid for Trade). Esența proiectelor în cadrul programului Ajutor pentru Comerț este de a ajuta statele partenere să-și sporească eficiența administrației publice și a activităților economice, să-și îmbunătățească procesele de dezvoltare a politicilor și a cadrului normativ.
Lucrările s-au concentrat pe colectarea informațiilor necesare pentru evaluarea registrelor existente în Republica Moldova, identificarea registrelor-cheie și a sistemelor IT care asigură comunicarea și interacțiunea datelor, identificarea impedimentelor și a necesităților de îmbunătățire, elaborarea de recomandări pentru actualizarea metodologiei actuale și pentru o nouă abordare metodică a modernizării serviciilor publice, împreună cu informațiile despre mijloacele și resursele necesare.
La 22 noiembrie, în incinta Bibliotecii Științifice, compania DATAB Consult a organizat prezentarea rezultatelor proiectului. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai unor instituții de profil, părți interesate în asigurarea interoperabilității în cadrul serviciilor publice. Jiri Bukvic, director al DATAB și director al proiectului, și Vratislav Datel, specialist în standarde europene, au relatat audienței despre experiența cehă, acumulată pe parcursul a cca 30 de ani, privind dezvoltarea infrastructurii de date în administrația publică, despre desfășurarea lucrărilor de realizare a proiectului, au formulat concluzii și recomandări privind organizarea managementului și a schimbului de date în procesul de comunicare între registrele naționale și sistemele informatice publice și asigurarea interoperabilității. Sergiu Bedros, manager produse IT la Agenția de Guvernare Electronică, a remarcat actualitatea și utilitatea cercetărilor, menționând faptul că preluarea bunelor practici din experiența cehă în managementul datelor publice, standardizarea datelor și a proceselor, securitatea informațiilor în sistemele informatice din administrația publică vor permite intensificarea și eficientizarea eforturilor de implementare a modelelor și instrumentelor de interoperabilitate în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova. Igor Cojocaru, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, a subliniat necesitatea ca rezultatele proiectului, abordările și soluțiile recomandate să fie aduse la cunoștința comunității științifice, administrației publice, publicului larg, astfel încât acestea să producă un impact sporit privind procesul de informatizare și transformare a activităților și serviciilor publice.
Participanții la eveniment au exprimat convingerea că rezultatele proiectului vor constitui un sprijin important în implementarea interoperabilității și a mecanismelor de management al datelor publice, iar colaborarea în continuare cu partenerii cehi va conduce la noi rezultate și la crearea de noi oportunități.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: DATAB consult s.r.o., Cehia, IDSI, IDSI-co-organizator, interoperabilitate, Mihai Grecu
Ultima actualizare:  27-11-2018 18:01:38
Sursa:  

 
4
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova