ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Va fi elaborat Curriculumul actualizat la Informatică

2014-07-17   Accesări: 2666  Vizitatori unici: 1241

Ministerul Educaţiei a semnat miercuri, 16 iulie curent, cu Proiectul USAID Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II) memorandumul de colaborare privind elaborarea Curriculumului actualizat la disciplina şcolară „Informatica” şi implementarea acestuia în calitate de proiect pilot într-un grup de instituţii de învăţămînt din Republica Moldova începînd cu anul de studii 2014-2015.

Documentul a fost semnat de ministrul Educației, Maia Sandu și Directorul Proiectului USAID CEED II, Doina Nistor. La eveniment a participat și Managerul Superior Proiecte, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Sergiu Botezatu.

Conform Memorandumului, Ministerul Educaţiei şi Proiectul CEED II vor desfăşura în comun următoarele activităţi:

• actualizarea Curriculumului la Informatică prin prisma ultimelor realizări ale ştiinţei calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi orientarea acestuia spre formarea de competenţe digitale, relevante pentru societatea informaţională modernă;
• selectarea în bază de concurs a 25 de școli, care vor pilota Curriculumul actualizat;
• instruirea a 30 de cadre didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar în implementarea Curriculumului nou;
• identificarea şi implementarea unor strategii durabile de management curricular, ce vor asigura implementarea Curriculumului actualizat la disciplina şcolară „Informatica” în toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar din ţară.

Actualizarea, pilotarea şi implementarea noului Curriculum la Informatică va fi efectuată de un grup de lucru, care va include în componenţa sa, atît cadre didactice din universităţi, gimnazii şi licee, cît şi reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. În baza rezultatelor obținute în cadrul proiectului pilot, Ministerul Educației va decide implementarea ulterioară a Curriculumului nou în toate instituțiile de învățămînt preuniversitar.

Proiectul USAID CEED II va oferi expertiză naţională şi internaţională în dezvoltarea curriculară la Informatică şi sprijin pentru instruirea cadrelor didactice, va facilita interacţiunea dintre cadrele didactice şi specialiştii practicieni din companiile ce activează în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Actualizarea Curriculumului disciplinar la Informatică reprezintă una din multiplele acţiuni ale Ministerului Educaţiei, orientate spre creşterea relevanţei şi îmbunătățirea calităţii studiilor, oferirea de noi oportunităţi de dezvoltare personală fiecărui elev şi student.

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Ministerul Educaţiei, USAID
Ultima actualizare:  17-07-2014 09:56:19
Sursa:   edu.gov.md

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova