ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Date deschise – între provocare şi oportunitate

2015-03-04   Accesări: 3750  Vizitatori unici: 1658

Subiectul datelor deschise este astăzi abordat cu tot mai multă insistenţă în spaţiul public. El preocupă deopotrivă autorităţile, cetăţenii, mediul de afaceri, societatea civilă. Avantajele implementării conceptului de date deschise sunt multiple: transparenţa actului guvernării, implicarea cetăţenilor în procesul decizional, reutilizarea în scopuri comerciale sau necomerciale a datelor create în cadrul activităţilor publice ş.a.

În Republica Moldova legea cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public creează cadrul naţional pentru aplicarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor publice şi reglementează raporturile ce apar în acest proces. Ea are drept scop să faciliteze reutilizarea documentelor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice, pe care le-au creat în cadrul activităţii publice proprii şi care pot fi ulterior utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale.

Datele deschise oferă oportunităţi mari pentru activităţile din sfera socială şi business. Un studiu recent al Băncii Mondiale menţionează faptul că astăzi sunt companii care nu existau cu zece ani în urmă, iar acum acestea valorează un miliard de dolari şi mai mult, activitatea lor având la bază reutilizarea datelor deschise. Totodată, guvernarea trebuie să fie nu doar un furnizor de date deschise ci, de asemenea, să fie un catalizator şi un lider în utilizare datelor deschise, iar politicile şi acţiunile trebuie să aibă drept scop maximizarea efectului de creştere economică în rezultatul utilizării datelor deschise. Autorităţile şi instituţiile publică documentele disponibile pentru reutilizare pe portalul guvernamental unic de date deschise în modul stabilit.

Datele sunt considerate deschise dacă ele sunt făcute publice într-un mod care să respecte anumite principii:
- Datele sunt complete fiind disponibile în integritatea lor,
- Sunt date primare - colectate de la sursă fără a fi agregate sau modificate
- Sunt puse la dispoziţie în timp util astfel încât să fie păstrată valoarea lor.
- Datele sunt accesibile - disponibile pentru o gamă largă de utilizatori putând fi utilizate în cele mai diverse scopuri.
- Datele sunt procesabile în format electronic - structurate pentru a permite prelucrarea automată.
- Nediscriminatorii - datele sunt disponibile pentru oricine, fără condiţii de înregistrare
- Date non-proprietar – datele sunt disponibile într-un format asupra căruia nimeni nu deţine un control exclusiv
- Date în licenţă liberă – datele nu sunt supuse dreptului de autor, unor brevete, mărci comerciale sau secretului comercial.

Un rol aparte în implementarea conceptului de date deschise revine sferei cercetării şi inovării. Declaraţia de la Budapesta privind accesul deschis face apel la guverne, universităţi, biblioteci, reviste, edituri, fundaţii, societăţi ştiinţifice, asociaţii profesionale, şi oamenii de ştiinţă de a se solidariza în scopul eliminării barierelor în calea accesului deschis pentru construi un viitor în care cercetarea şi educaţia să fie libere şi să contribuie la dezvoltare.

O veche tradiţie de a face publice realizările în ştiinţă şi inovare şi o nouă tehnologie în comunicare precum este Internetul fac posibilă crearea unui bun fără precedent. Acest bun public este distribuirea pe cale electronică, la nivel mondial, a revistelor şi publicaţiilor ştiinţifice, accesul fără restricţii şi complet gratuit la informaţii ştiinţifice pentru oamenii de ştiinţă, cercetători, profesori, studenţi şi minţi iscoditoare.
Eliminarea barierelor în calea accesului la informaţie încurajează şi accelerează cercetarea, îmbogăţeşte educaţia, pune fundamentul unei comunicări intelectuale comune în căutarea cunoştinţelor.

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale este angajat plenar în realizarea obiectivelor privind accesul deschis la informaţia ştiinţifică prin respectarea legislaţiei in vigoare, inclusiv protecţia proprietăţii intelectuale.

Reţeaua ACADEMICA, creată în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dezvoltată şi menţinută de către IDSI, serveşte drept suport tehnologic pentru informatizarea sferei CDI, elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice, crearea de resurse informaţionale academice, dezvoltarea bazelor de date ştiinţifice disponibile în ACADEMICA.

Instrumentul Bibliometric Naţional  monitorizează procesul de publicare şi articolele editate în revistele ştiinţifice evaluate de către CSŞDT şi CNAA şi care sunt incluse în una din categoriile A, B, C precum şi în reviste neacreditate şi asigură accesul la versiunea completă a revistelor în conformitate cu politicile editoriale ale revistelor.

Expert online este un sistem informatic de recepţionare şi evaluare a cererilor de programe şi proiecte din sfera ştiinţei şi inovării: programe de stat, proiecte din cadrul programelor de stat, proiecte instituţionale,proiecte independente (pentru tineri), proiecte internaţionale (bilaterale), proiecte pentru editarea lucrărilor ştiinţifice etc.
Sistemul vine în ajutorul cercetătorilor şi managerilor din sfera CD la elaborarea propunerilor de proiecte, la evaluarea proiectelor precum şi în procesul de executare a lucrărilor din cadrul proiectelor finanţate din bani publici.

Proiectul de politică a IDSI privind accesul deschis menţionează rolul accesului deschis ca fiind una din oportunităţile de diseminare electronică a rezultatelor cercetării care înseamnă accesul online gratuit la cunoştinţe şi reutilizarea acestora sub formă de publicaţii şi date ştiinţifice, monografii şi material conexe. Documentul prevede că toate publicaţiile ştiinţifice, elaborate în baza cercetărilor finanţate din fonduri publice şi din granturi, să fie incluse în Repozitoriul Instituţional IDSI, iar autorii sunt încurajaţi să includă în repozitoriu şi alte tipuri de lucrări ştiinţifice.

Recent, la întâlnirea cercetătorilor IDSI cu Jessica Bayern, consultant al World Bank Group şi Livia Ţurcanu, Product Platform Consultant la Centrul de Guvernare Electronică, au fost puse în discuţie problemele privind asigurarea accesului deschis la datele din sfera cercetării şi inovării. Datele deschise fac obiectul mai multor proiecte realizate cu sprijinul Băncii Mondiale, obiectivele acestor proiecte fiind îmbunătăţirea activităţii analitice şi impulsionarea transparenţei activităţilor din sectorul public, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei prestării serviciilor publice, crearea de oportunităţi de creştere economică prin utilizarea datelor deschise, implementarea unor strategii şi instrumente care să poată fi utilizate pentru a angaja parteneri sociali - factorii de decizie politică, organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, dezvoltatori web, şi cetăţeni - in utilizarea activă a datelor deschise.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: vizite, reutilizarea informaţiilor publice, IDSI, date deschise, acces deschis
Ultima actualizare:  05-03-2015 10:48:17
Sursa:   IDSI

 
7
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova