ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Un nou pas spre realizarea Deceniului Digital: Programul de politică a Uniunii Europene pentru 2030 privind deceniul digital a intrat în vigoare

2023-02-20   Accesări: 613  Vizitatori unici: 537

Programul de politică pentru 2030 privind deceniul digital (DECIZIA (UE) 2022/2481 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 decembrie 2022), care stabilește un mecanism de monitorizare și cooperare în vederea atingerii obiectivelor comune pentru transformarea digitală a Europei până în 2030, a intrat în vigoare la 9 ianuarie 2023, informează Comisia Europeană.

Pentru prima dată, Parlamentul European, statele membre și Comisia au stabilit împreună obiective și ținte concrete în cele patru domenii-cheie și anume competențele digitale, infrastructura, inclusiv conectivitatea, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice online, în conformitate cu Declarația privind drepturile și principiile digitale europene. Obiectivele și țintele sunt însoțite de un proces ciclic de cooperare care, începând de astăzi, trece în revistă progresele înregistrate și definește obiective de etapă, astfel încât acestea să poată fi atinse până în 2030. Programul creează, de asemenea, un nou cadru pentru proiectele multinaționale, care va permite statelor membre să își unească forțele în ceea ce privește inițiativele digitale.

Țintele și obiectivele deceniului digital

Începând de acum și până în 2030, statele membre ale UE, în colaborare cu Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia, își vor configura politicile digitale pentru a atinge țintele în 4 domenii, pentru:

  • Îmbunătățirea competențelor digitale de bază și avansate ale cetățenilor;
  • Îmbunătățirea adoptării de noi tehnologii, cum ar fi în materie de inteligență artificială, date și cloud, în întreprinderile din UE, inclusiv în întreprinderile mici;
  • Asigurarea în continuare a progresului UE în materie de conectivitate, infrastructură de calcul și de date, precum și
  • Punerea la dispoziție online a serviciilor și a administrației publice.

Aceste ținte reflectă obiectivele programului de politică, cum ar fi asigurarea unei tehnologii digitale sigure și securizate, un mediu online competitiv pentru IMM-uri, practici sigure în materie de securitate cibernetică, accesul echitabil la oportunități digitale pentru toți, precum și dezvoltarea de inovații durabile, eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Împreună, obiectivele și țintele deceniului digital vor orienta acțiunile statelor membre, care vor fi evaluate de Comisie într-un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital. Un nou grup de experți la nivel înalt, Comitetul pentru deceniul digital, va consolida, de asemenea, cooperarea dintre Comisie și statele membre în ceea ce privește aspectele legate de transformarea digitală. De asemenea, va fi creat un nou forum pentru a reuni diferitele părți interesate și a discuta punctele de vedere ale acestora.

Cooperarea și monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030

În lunile următoare, Comisia, împreună cu statele membre, va elabora indicatori-cheie de performanță (ICP) care vor fi utilizați pentru a monitoriza progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor individuale, în cadrul indicelui anual al economiei și societății digitale (DESI).

La rândul lor, în termen de 9 luni, statele membre își vor pregăti foile de parcurs strategice naționale, care vor descrie politicile, măsurile și acțiunile pe care intenționează să le întreprindă, la nivel național, pentru a atinge obiectivele și țintele programului.

Începând din iunie 2023, Comisia va publica un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, care va actualiza, va evalua și va formula recomandări cu privire la progresele înregistrate în direcția atingerii țintelor și obiectivelor.

În octombrie, statele membre își vor prezenta primele foi de parcurs strategice naționale, iar Comisia va publica orientări în sprijinul acestora. 

Republica Moldova în calitatea sa de țară – candidat urmează să se alinieze la prevederile acestei Decizii, iar proiectul Strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova 2023-2030 conține prevederi de realizare a obiectivelor similare cu cele stabilite în Decizie, inclusiv ca mecanism de monitorizare este prevăzută aplicarea indicelui DESI.

Mai mult Aici:

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Strategia Comisiei Europene Agenda Digitală, societate informationala, Moldova electronica, Dezvoltare Durabilă, DESI
Ultima actualizare:  20-02-2023 17:02:31
Sursa:    IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova