ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Diminuarea decalajului digital – o problemă de actualitate în transformarea digitală a societății

2023-03-23   Accesări: 271  Vizitatori unici: 228

 Digitalizarea rapidă din ultimul deceniu a transformat multe aspecte ale muncii și vieții cotidiene. Condusă de inovație și de evoluția tehnologică, transformarea digitală remodelează societatea, piața muncii și viitorul acesteia. Angajatorii se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește recrutarea de lucrători înalt calificați în mai multe sectoare ale economiei, inclusiv în sectorul digital. Prea puțini adulți își perfecționează competențele sau se recalifică pentru a răspunde ofertelor din sectorul digital, deoarece deseori formarea nu este disponibilă la momentul și la locul potrivit, ceea ce conduce la crearea unei discrepanțe în accesul și utilizarea noilor tehnologii digitale.

În Republica Moldova se atestă decalaje semnificative în ceea ce privește utilizarea Internetului și accesul la serviciile publice electronice. De exemplu, potrivit Sondajului anual național 2022, variațiile indicatorului de accesare a serviciilor publice electronice în funcție de categoriile socio-demografice sunt foarte pronunțate. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani reprezintă categoria care a utilizat serviciile electronice de aproape șase ori mai des decât persoanele în vârstă de 60-74 ani, iar nivelul indicatorului în rândul bărbaților este cu circa 10 la sută peste cel al femeilor. Discrepanța dintre categoriile de populație din diferite medii de reședință, urban vs rural, este de aproape 20%. Este enormă diferența pe care o înregistrează același indicator în funcție de nivelul de studii, medii incomplete vs superioare, aceștia din urmă fiind categoria unde nivelul de utilizare este aproape 50% (raportat la numărul utilizatorilor de Internet). Totodată, rata de accesare a serviciilor electronice în cazul celor mai săraci 40% de respondenți este de 10,7% (raportat la utilizatorii de internet), de trei ori mai scăzut față cei mai înstăriți 60% (32,3%).

Inegalitatea digitală este o problemă foarte importantă în societatea actuală. Odată cu dezvoltarea societății informaționale, cresc oportunitățile oferite de tehnologiile digitale, dar și potențialele riscuri privind limitarea utilizării lor în favoarea unui grup privilegiat de persoane. Această nouă formă de inegalitate socială legată de noile tehnologii este un factor de discriminare culturală gravă și împiedică multe persoane să acceseze atât tehnologiile informaționale, cât și cele de comunicare.

Decalajul digital este diferența dintre diferitele categorii demografice în ceea ce privește capacitatea de a înțelege, a accesa și a utiliza eficient tehnologia. Această inegalitate poate fi cauzată de o varietate de factori, inclusiv vârsta, țara de origine sau de reședință, expunerea la tehnologie, abilitățile, educația, cultura, venitul disponibil și motivația.

Sistemul de educație și formare este din ce în ce mai mult parte a transformării digitale care poate valorifica beneficiile și oportunitățile acesteia. Totuși, educația trebuie să gestioneze în mod eficace riscurile asociate transformării digitale, inclusiv, de exemplu, riscul unui decalaj digital dintre mediul urban și cel rural, când o categorie socială ar putea beneficia mai mult decât alta. Transformarea digitală în educație este susținută de progresele în domeniul conectivității, de utilizarea la scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, de nevoia de flexibilitate individuală și cererea mereu în creștere de competențe digitale. Criza provocată de pandemia de COVID-19, care a afectat puternic educația și formarea, a accelerat schimbarea și a oferit o nouă experiență de învățare.

Studiul Băncii Mondiale “Moldova – evaluarea pregătirii în educația digitală 2021-22” a estimat că Republica Moldova are un nivel emergent de pregătire digitală al sistemului educațional (nivelul 2 din 4). Diminuarea decalajului digital și, în mod special, a decalajului privind competențele digitale reprezintă o problemă, rezolvarea căreia necesită o implicare masivă a tuturor părților interesate.

Îmbunătățirea nivelului de competențe digitale în Republica Moldova poate fi realizată printr-o serie de măsuri care să sprijine și să faciliteze învățarea și utilizarea tehnologiilor digitale. Iată doar câteva sugestii care ar putea contribui la diminuarea decalajului în acest domeniu:

Educația
Educația este esențială pentru dezvoltarea competențelor digitale. Este important să se introducă în școli și instituții de învățământ superior cursuri care să abordeze utilizarea tehnologiilor digitale, programare și alte competențe digitale relevante. Aceste cursuri ar trebui să fie adaptate nivelului de cunoștințe și nevoilor de învățare ale elevilor.

Accesul la tehnologie
Este important ca toți cetățenii să aibă acces la tehnologia necesară pentru a dezvolta competențele digitale. Guvernul și sectorul privat ar trebui să colaboreze pentru a facilita accesul la computere și Internet pentru persoanele din mediul rural și pentru cele din familiile cu venituri reduse. În plus, ar trebui să existe programe de împrumut de laptop-uri și tablete pentru elevii care nu au acces acasă la astfel de tehnologii.

Formare profesională
Pentru a spori nivelul de competențe digitale a persoanelor încadrate în câmpul muncii, ar trebui să se instituie programe de formare profesională pentru adulți. Aceste programe ar trebui să se concentreze pe competențe digitale specifice în funcție de industria sau sectorul în care lucrează persoanele respective.

Crearea de centre comunitare
Crearea de centre comunitare cu acces la tehnologie și instruire în domeniul digital ar putea fi o modalitate eficientă de a îmbunătăți nivelul de competențe digitale în rândul populației. Aceste centre ar putea oferi instruire personalizată și servicii de suport pentru dezvoltarea competențelor digitale.

Dezvoltarea de conținut educațional
Dezvoltarea de conținut educațional adaptat la nivelul de cunoștințe și nevoile de învățare ale diferitelor grupuri de vârstă ar putea fi o modalitate eficientă de a îmbunătăți nivelul de competențe digitale. Acest conținut ar putea fi livrat prin intermediul platformelor online și a rețelelor sociale.

Un Studiu privind organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a decalajului digital și de dezvoltare a competențelor digitale realizat de Institutul de dezvoltare a Societății Informaționale analizează situația din țara noastră, bunele practici și experiența internațională și propune recomandări privind diminuarea decalajului digital în Republica Moldova. Studiul urmărește, de asemenea, de a fi un suport pentru părțile interesate în abordarea problemei privind decalajul digital și de a contribui la domeniul de intervenție “Fortificarea competențelor digitale” menționat în Proiectul Strategiei de transformare digitală 2023-2030.

Mai mult: AICI

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: societate digitala, digitizare
Ultima actualizare:  23-03-2023 08:07:21
Sursa:    IDSI

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova