ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

DOAJ Seal – Marcă de certificare pentru reviste cu acces deschis

2023-03-09   Accesări: 725  Vizitatori unici: 588

DOAJ Seal este o marcă de certificare acordată de Directory of Open Access Journals (DOAJ) revistelor cu acces deschis care ating un nivel ridicat de deschidere, aderă la cele mai bune practici și standarde înalte de publicare. DOAJ Seal a fost introdus în 2014 ca o modalitate de a recunoaște revistele care aderă la aceste standarde și bune practici, precum și pentru a oferi transparență și îndrumare autorilor, cititorilor și altor părți interesate din comunitatea de publicare academică.

DOAJ Seal nu are legătură cu calitatea științifică a materialului publicat în reviste. Pentru a fi acceptate în DOAJ, revistele nu trebuie să îndeplinească criteriile DOAJ Seal.

Există șapte criterii pe care o revistă trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă pentru DOAJ Seal. Acestea se referă la cele mai bune practici în prezervarea pe termen lung, utilizarea identificatorilor persistenți, posibilitatea de descoperire, politicile de reutilizare și drepturile autorilor.

Toate cele șapte criterii trebuie îndeplinite pentru ca o revistă să i se acorde DOAJ Seal. Nerespectarea celor mai bune practici și standarde descrise în aceste criterii poate conduce la retragerea DOAJ Seal.

Criterii pentru DOAJ Seal 

1. Prezervare digitală

Conținutul revistei trebuie să fie stocat permanent într-una dintre următoarele arhive:

2. Identificatori persistenți de articole

Articolele trebuie să utilizeze identificatori persistenți de articole.

Digital Object Identifier (DOI), Archival Resource Key (ARK) sau Handle sunt cele mai utilizate.

Toate legăturile persistente trebuie să se realizeze corect.

3. Furnizare de metadate către DOAJ Metadatele articolului trebuie încărcate în mod regulat în DOAJ.
4. Tipul licenței

Revista trebuie să permită utilizarea unei licențe Creative Commons care permite crearea de produse derivate.

  • CC BY
  • CC BY-SA
  • CC BY-NC
  • CC BY-NC-SA
5. Informații despre licență în articole Informațiile privind licențele Creative Commons trebuie să fie afișate în toate formatele articolelor cu text integral.

 

6. Drepturi de autor și drepturi de publicare

 

Autorii trebuie să păstreze drepturile de autor și toate drepturile de publicare nerestricționate, atunci când publică sub orice licență permisă de reviste.

7. Politica de autoarhivare

 

Autorilor trebuie să li se permită să depună toate versiunile lucrării lor într-un repozitoriu instituțional sau tematic.

  • Preprint
  • Versiune finală a manuscrisului creată de autor (Author's Accepted Manuscript)
  • Articol publicat (Versiunea de înregistrare)

Embargoul nu poate fi aplicat.

doaj.org/apply/seal/Revistele care îndeplinesc criteriile DOAJ Seal primesc sigla Seal, pe care o pot folosi pe site-ul web al revistei și în materialele promoționale. DOAJ oferă, de asemenea, o listă a revistelor care au primit DOAJ Seal, astfel încât cititorii și autorii să poată identifica cu ușurință reviste de înaltă calitate și de încredere cu acces deschis.

Actualmente, 1557 (8%) dintre revistele indexate în DOAJ (19,034 de reviste) au primit DOAJ Seal. Cele mai multe reviste care dețin DOAJ Seal sunt din Marea Britanie (647 de reviste), Elveția (261 de reviste) și Germania (92 de reviste).

În DOAJ sunt indexate 38 de reviste din Republica Moldova, dintre acestea doar o revistă a primit DOAJ Seal – revista The Moldovan Medical Journal.

DOAJ-MMJ

 

DOAJ Seal este un instrument important pentru promovarea publicării cu acces deschis și pentru a se asigura că cititorii și autorii pot identifica cu ușurință revistele de înaltă calitate și de încredere. Prin recunoașterea și promovarea celor mai bune practici în domeniul publicării cu acces deschis, DOAJ ajută la construirea unui ecosistem de publicare academic mai transparent, echitabil și durabil.

Recomandăm colegiilor de redacție să actualizeze informația în DOAJ despre reviste, precum și să ajusteze politicile revistelor la criteriile DOAJ Seal pentru a atinge un nivel ridicat de deschidere, transparență, a adera la cele mai bune practici și standarde înalte de publicare.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Open Science, DOAJ
Ultima actualizare:  09-03-2023 17:12:56
Sursa:    IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova