ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Forum de anvergură în Japonia: Soluţii la provocările secolului XXI sunt aşteptate de la oamenii de ştiinţă

2013-10-22

Prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu a participat, în perioada 6-8 octombrie 2013, la Forumul Internaţional „Ştiinţa şi tehnologia în societate”, care a avut loc în Kyoto, Japonia.

La deschiderea Forumului a participat prim-ministrul Japoniei, dl Shinzo Abe, fiind însoţit de mai multe persoane oficiale. Dl Abe a avut un discurs cu referire la impactul cercetării ştiinţifice şi tehnologiilor asupra economiei şi societăţii nipone în ansamblu.

Forul a atras peste 1000 de participanţi din circa 100 ţări ale lumii, inclusiv experţi cu renume mondial, laureaţi ai Premiului Nobel, reprezentanţi ai cercurilor ştiinţifice şi de afaceri, precum şi reprezentanţi ai guvernelor. Pe parcursul a trei zile au fost discutate tendinţele actuale de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice şi inovării în condiţiile globalizării, necesitatea colaborării în triunghiul cercetare-business-guvernare pentru o dezvoltare durabilă.

Discuţiile din cadrul Forului au contribuit la diseminarea intensă a informaţiei de ultimă oră din mai multe domenii prioritare ale ştiinţei şi inovării, la un schimb util de experienţă în utilizarea practică a tehnologiilor avansate, inclusiv a nanotehnologiilor şi tehnologiilor informaţionale, pentru soluţionarea problemelor stringente cu care se confruntă actualmente omenirea. De la tribuna înaltului For s-a accentuat tendinţa spre o situaţie în care să persiste mai puţină politică în ştiinţă şi mai multă ştiinţă în politică, aceasta axându-se pe o abordare ştiinţifică.

Paralel cu lucrările Forumului a fost organizată şi o masă rotundă, moderată de Ichita Yamamoto, ministrul japonez pentru politica în ştiinţă şi tehnologii, la care au participat miniştrii sau responsabilii de ştiinţă şi dezvoltare tehnologică din 27 de ţări ale lumii. În luarea sa de cuvânt, dl prim-vicepreşedinte Tighineanu a informat asistenţa despre situaţia actuală din sfera ştiinţei şi inovării din ţara noastră, perspectivele de dezvoltare, asocierea la programele comunitare etc. Acad. Tighineanu a discutat cu dl Yamomoto aspecte ce ţin de perspectiva semnării unui protocol de colaborare între Republica Moldova şi Japonia în sfera cercetării ştiinţifice.

Forumul a adoptat o declaraţie adresată comunităţii ştiinţifice internaţionale şi factorilor de decizie de pe mapamond, unde se reiterează necesitatea acţiunilor corelate pentru a face faţă provocărilor secolului XXI.

Sursa: www.asm.md

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: ASM, deplasare, forum, ştiinţa
Ultima actualizare:  23-10-2013 09:16:17
Sursa: