ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci: implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea obiectivelor globale 2030

2016-12-01   Accesări: 3603  Vizitatori unici: 1829

Marți, 29.11.2016, în cadrul Bibliotecii Naționale din Republica Moldova, a avut loc Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci: implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea obiectivelor globale 2030. Acest eveniment s-a bucurat de prezența a peste 70 de participanți.
În cadrul forumului au fost abordate tendinţele domeniului biblioteconomic şi al ştiinţelor informării în corespundere cu prevederile „Agendei ONU 2030” şi a priorităţilor de ţară; „Raportul actualizat al IFLA privind tendinţele; strategiile şi problemele actuale ale domeniului”, discuţiile fiind centrate pe:

o    programe ale bibliotecilor în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării mediului înconjurător până în anul 2030 (a se vedea conţinutul celor 17 obiective de dezvoltare durabilă);
o    priorităţi şi axe pentru anul 2017;
o    biblioteca în contextul educaţiei universale de calitate;
o    formarea profesională continuă a bibliotecarilor (inclusiv sinteze pe marginea procesului de conferire a gradelor de calificare bibliotecarilor);

În cadrul acestui eveniment, dl dr. Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, a participat cu o comunicare - Identificarea serviciilor moderne pentru comunitate în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): Inovare. Cercetare. Astfel, menționăm că Biblioteca Naționale din Republica Moldova este un partener important al IDSI în promovarea Societății Informaționale în Republica Moldova.

Coorganizatorii forumului au fost Ministerul Culturii al Republicii Moldova, ONU în Republica Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Programul Național Novateca.

Evenimentul a fost transmis online de către IDSI:
 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: ODD, NOVATECA, manageri de biblioteci, Coorganizator IDSI, Biblioteca Națională, biblioteca, ambasador al bibliotecilor
Ultima actualizare:  01-12-2016 10:00:49
Sursa:  

 
3
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova