ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Ghid de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare

2019-09-23   Accesări: 1888  Vizitatori unici: 1215

În atenția cercetătorilor, managerilor instituțiilor din sfera CDI, bibliotecarilor, colegiilor de redacție a revistelor științifice!

Analiza cantitativă este un instrument principal al științei. Cercetarea științifică în sine, precum și înregistrarea, dar și comunicarea rezultatelor cercetării prin publicații au devenit destul de complexe. Ele sunt atât de complexe și specializate încât cunoștințele și experiența personală nu mai sunt instrumente suficiente pentru înțelegerea tendințelor sau pentru luarea deciziilor. Cu toate acestea, nevoia de selectivitate, de identificare a domeniilor de cercetare semnificative sau de specializare inteligentă, precum și gestionarea mai eficientă a investițiilor în știință nu face decât să crească.

Măsurarea excelenței în cercetare, precum și calitatea cercetării este o problemă care interesează din ce în mai mult guvernele, instituțiile de cercetare, universitățile și organismele de finanțare ca o modalitate de evaluare a responsabilității și calității cercetării științifice. Părțile interesate și factorii de decizie din instituții de cercetare, universități, din guvern și agenții de finanțare trebuie să decidă care cercetările ar trebui să fie susținute, sau care proiecte de cercetare și cercetători ar trebui să primească mai mult sprijin financiar decât alții.

Întrucât cercetarea este o funcție centrală, universitățile și instituțiile de cercetare trebuie să își evalueze performanța. Datele privind performanța cercetării ajută la informarea deciziilor strategice privind domeniile de cercetare care trebuie sprijinite sau dezvoltate. De asemenea, aceste date ajută conducătorii instituțiilor academice și universitare să înțeleagă poziția instituției în raport cu standardele globale și naționale privind producția științifică: Cât de multe cercetări se desfășoară? Care este impactul acestora? Câte articole ale cercetătorilor sau profesorilor universitari sunt publicate în reviste de top? Numărul publicațiilor crește sau scade?

Deținând informații sigure și obiective despre producție și impact, instituțiile de cercetare, universitățile au o bază solidă pentru stabilirea obiectivelor, determinarea progresului, luarea deciziilor bugetare și de personal, investiția în infrastructură și colaborarea cu agenții externe.

Astfel de informații sunt oferite de studiile bibliometrice, realizate în baza resurselor, cum ar fi WoS și Scopus. De asemenea, pentru analize bibliometrice pe lângă bazele de date internaționale sunt folosite bazele de date naționale. În Republica Moldova o sursă pentru evaluările bibliometrice la nivel național este Instrumentul Bibliometric Național (IBN), dezvoltat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

În scopul facilitării utilizării IBN pentru evaluările bibliometrice IDSI a elaborat Ghidul de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare. Lucrarea este accesibilă pe site-ul IBN în rubrica Resurse utile.   

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: IBN, evaluare, cercetare
Ultima actualizare:  23-09-2019 14:09:57
Sursa:   IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova