ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Guvernul a aprobat fondarea primului parc IT virtual

2017-12-21   Accesări: 2135  Vizitatori unici: 1223

După mai mult de un an și jumătate de la aprobarea legii cu privire la parcurile IT Guvernul a aprobat în ședința din 20 decembrie 2017 documentele de fondare a primului Parc, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei parcului şi Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor acestuia.

Director al parcului, pe un termen de cinci ani, a fost numit Serghei Voitovschii, care a activat anterior în cadrul fostului Minister al Comunicațiilor și Tehnologiei Informaţiei.

Parcul este fondat pentru o perioadă de 10 ani și urmează să-și înceapă activitatea din 1 ianuarie 2018.

Articolul 4 al Legii Nr. 77 din  21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei determină următoarele  obiective principale ale parcurilor:

  •     creşterea competitivităţii întreprinderilor din industria tehnologiei informaţiei;
  •     susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tehnologiei informaţiei;
  •     atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
  •     desfăşurarea unor activități ce creează produse cu valoare adăugată înaltă;
  •     dezvoltarea producției în domeniul tehnologiei informației;
  •     stabilirea unor parteneriate cu companii multinaționale din domeniul tehnologiei informaţiei cu scopul transferului de practici pozitive şi al celor   mai avansate cunoştinţe în domeniu;
  • atragerea de resurse umane calificate;
  • crearea locurilor de muncă.
     

Articolul 4 al aceleiași legi determină următoarle principii de creare și funcționare a parcurilor pentru tehnologia informației:
    a) imparțialitatea și obiectivitatea față de solicitanții creării parcului;
    b) transparența în procesul de inițiere a creării parcului;
    c) tratamentul egal al tuturor potențialilor rezidenți în procesul de înregistrare a acestora;
    d) neimplicarea autorităților publice și a Administrației parcului în activitatea rezidenților, decît în limitele prevăzute de prezenta lege, de actele normative în vigoare și de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc;
    e) realizarea obiectivelor de bază ale parcurilor.

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: IT, Ion Coşuleanu
Ultima actualizare:  21-12-2017 14:05:41
Sursa:   www.gov.md

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova