ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Identificarea domeniilor de specializare inteligentă pentru Republica Moldova – au fost organizate 4 ateliere de descoperire antreprenorială

2019-07-03   Accesări: 1851  Vizitatori unici: 1223

În perioada 18-28 iunie 2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare (JRC – Joint Research Centre) al Comisiei Europene a organizat la nivel național primele 4 ateliere de descoperire antreprenorială, în cadrul procesului de identificare a domeniilor de specializare inteligentă pentru Republica Moldova.

Specializarea inteligentă este definită drept proces de transformare economică bazat pe identificarea domeniilor, în care o regiune sau țară poate beneficia din specializarea inovării și cercetării. Comisia Europeană a lansat, pentru toate regiunile, provocarea de a elabora și implementa propriile strategii pentru specializare inteligentă, subliniind importanța concentrării resurselor umane și financiare pentru CDI (cercetare‐dezvoltare‐inovare) în domeniile competitive.

În cadrul proiectului pilot S3 a JRC de extindere în ţările parteneriatului de vecinătate, Moldova a primit suport pentru identificarea priorităţilor cu potenţial de specializare inteligentă. Ca rezultat, au fost elaborate 2 rapoarte comprehensive: 

Astfel, atelierele au fost organizate în 4 domenii identificate cu potențial de dezvoltare:

• Energetică (Agenda / Video / Galerie foto)

Tehnologia Informației și Comunicațiilor (Agenda / Video / Galerie foto)

• Agricultura și Procesarea Alimentelor (Agenda / Video / Galerie foto)

Biomedicină și Biofarmaceutică (Agenda / Video / Galerie foto)

Atelierele de descoperire antreprenorială pentru fiecare domeniu au avut drept scop identificarea principalelor nişe ale specializării inteligente pentru domeniul dat, ceea va contribui la eficientizarea procesului de cercetare orientat spre necesităţile economiei naţionale sau regiunilor în parte. Participarea activă a sectorului antreprenorial, dar şi autorităţilor publice şi societăţii civile de rând cu mediul de cercetare este critică în stabilirea nişelor de specializare inteligentă cu potenţial major.

Au dat curs invitației lansate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la cele 4 ateliere organizate 190 de reprezentanți ai mediului privat, ai mediului academic și de cercetare, ai administrației publice și ai societății civile.

În cadrul sesiunii introductive au fost realizate de către experții invitați un șir de prezentări privind specializarea inteligentă, procesul de descoperire antrepreonorială, istorii de succes și bune practici de elaborare a strategiilor de specializare inteligentă:

- Specializarea inteligentă în condițiile Republicii Moldova. Exemple de nișe de specializare inteligentă în domeniul Sănătății, biomedicinii și biofarmaceuticii (dr. Sergiu Porcescu)

Specializarea inteligentă –  o nouă abordare strategică de transformare şi de creştere economică prin inovare (dr.hab., prof.univ. Larisa Șavga)

Procesul de descoperire antreprenorială. Focus grup în Agricultură și procesarea produselor agricole (Diana Russu)

În urma sesiunilor desfășurate în grupurile de lucru pentru fiecare domeniu au fost realizate analize SWOT ale subdomeniilor relevante, discutate tendințele actuale și cele mai semnificative provocări, au fost formulate viziuni de dezvoltare a subdomeniilor și redefinite nișele specializării inteligente pentru domeniile respective.

În a doua fază urmează să fie elaborată Strategia de specializare inteligentă, unde procesul de descoperire antreprenorială este unul decisiv, întrucât va permite verificarea şi specificarea domeniilor prioritare, în baza consensului dintre actorii interesaţi. Strategia de specializare inteligentă va ajuta Republica Moldova să‐şi valorifice potențialul inovator, concentrând resursele asupra unui număr limitat de priorităţi de creștere inteligentă, cu avantaje concurențiale.

În conformitatea cu Strategia Națională de Dezvoltarea Moldova 2030, III. Obiective de dezvoltare durabila ale RM, principalul mecanism de creștere a nivelului veniturilor și reducerea sărăciei și riscurilor acesteia, este majorarea competitivității pe plan intern și extern, inclusiv prin specializarea inteligentă a țării.  

 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: specializare inteligentă, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii
Ultima actualizare:  08-10-2019 10:40:07
Sursa:   IDSI 

 
5
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova