ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI a aprobat Politica privind Accesul Deschis

2017-12-26   Accesări: 3181  Vizitatori unici: 1802

În ședința din 20 decembrie 2017, Consiliul științific al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) a aprobat Politica instituțională a IDSI privind Accesul Deschis.

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor asigură beneficii sociale și economice semnificative și face parte din angajamentul Guvernului Republicii Moldova privind transparența și datele deschise. Pentru a deveni o economie mai competitivă, bazată pe cunoaștere, Republica Moldova trebuie să amelioreze nu doar producția de cunoștințe, ci și diseminarea și partajarea rezultatelor științifice ale cercetării finanțate din fonduri publice. Pentru comunitatea academică era digitală oferă o varietate de oportunități privind diseminarea electronică a rezultatelor cercetării, una dintre acestea fiind Accesul Deschis.

Accesul Deschis (Open Access – OA) este un acces online la informațiile științifice fără bariere financiare, legale sau tehnice pentru utilizatorul final. Singura constrângere pentru utilizare este reproducerea și distribuirea materialelor publicate în acces deschis, care va oferi autorilor controlul asupra integrității muncii lor, precum și dreptul de a fi recunoscuți și citați corespunzător.

Prin aprobarea Politicii privind Accesul Deschis IDSI declară că susține comunicarea liberă și schimbul de informații ca fiind cea mai eficientă cale de a asigura accesibilitatea și fructificarea cunoștințelor rezultate în urma investigațiilor științifice, a practicilor de dezvoltare-inovare, a activităților educaționale, manageriale și de transfer tehnologic. Totodată, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale sprijină angajamentul privind diseminarea rezultatelor cercetărilor pe o scară cât mai largă. IDSI recunoaște și își asumă angajamentul de a oferi accesul online nerestricționat la cunoștințe, aderă la principiile Accesului Deschis promovate de inițiativele și declarațiile internaționale și europene, cum ar fi:

Inițiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002); Declarația de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicații (2003); Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoștințe în domeniul Științei și Științelor Umanitare (2003); Declarația IFLA privind accesul deschis la literatura științifică și documentația de cercetare (2003), Recomandările UE privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora (2012); Principii directoare privind accesul deschis la publicațiile științifice și accesul deschis la datele cercetării în Programul Orizont 2020 (2017) etc.

Declarația de politică a IDSI privind accesul deschis prevede, inclusiv, că:

  • Toate publicațiile științifice, elaborate în baza cercetărilor finanțate din fonduri publice și din granturi, să fie incluse în Repozitoriul Instituțional al IDSI la data publicării sau în caz de embargo, nu mai târziu de 6-12 luni de la publicare.
  • Permisiunea acordată de către autori reprezintă o licență, neexclusivă, irevocabilă (atât timp cât sunt respectați termenii licenței) care exercită toate drepturile în conformitate cu drepturile de autor, ea permite distribuirea în Acces Deschis a materialelor publicate cu condiția că acestea nu vor fi utilizate cu scopul de a obține profit.
  • Implementarea Accesului Deschis la publicațiile științifice, prin două modele complementare: autoarhivarea în Repozitoriul Instituțional al IDSI și susținerea publicării în revistele cu Acces Deschis.
  • Politica instituțională a IDSI privind Accesul Deschis se va înregistra în formă de mandat instituțional în Registrul ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) care autorizează Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor științifice, realizate din fonduri publice. Repozitoriul Instituțional al IDSI  va fi înregistrat în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR – Registry of Open Access Repositories) și Directoriul Arhivelor cu Acces Deschis (OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories).
  • Politica se va aplica la toate lucrările științifice publicate pe perioada în care autorul activează în cadrul IDSI și care au fost realizate în cadrul proiectelor finanțate din banii publici, precum și în cadrul obligațiunilor funcționale, cu excepția publicațiilor realizate înainte de adoptarea acestei politici.
  • etc.

Politica instituțională a IDSI privind Accesul Deschis poate fi vizualizată aici.

dr.hab., prof. univ. Nelly Țurcan
 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Nelly Țurcan, IDSI, acces deschis
Ultima actualizare:  26-12-2017 21:54:07
Sursa:   IDSI

 
0
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova