ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Infrastructurile de cercetare și datele științifice FAIR în atenția Comisiei Europene

2019-01-21   Accesări: 1577  Vizitatori unici: 968

Perfecționarea continuă și promovarea utilizării infrastructurilor de cercetare contribuie semnificativ la dezvoltarea Spațiului European de Cercetare. Deși dezvoltarea și finanțarea infrastructurilor de cercetare sunt prerogative naționale, consecvența și eficiența politicilor, promovarea accesului și utilizării infrastructurilor de cercetare, de regulă sunt asigurate la nivel regional, european și internațional.

În acest context, la 16 ianuarie 2019 s-a desfășurat a 18-a ședință de lucru a Comitetului de program Orizont 2020 “Infrastructuri de cercetare”. Evenimentul a fost axat pe prezentarea și dezbaterea detaliată a draftului consolidat al Programului de lucru 2018-2020 pentru Infrastructuri de cercetare, în special apelurile și bugetul pentru 2020.

Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de dna Olga Tretiacov, Expert Național pentru infrastructuri de cercetare din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și dr Igor Cojocaru, Reprezentant oficial al RM în comitetul de program.

În cadrul evenimentului a fost prezentat unul dintre proiectele de succes din domeniul infrastructurilor de cercetare, finanțat de Orizont 2020, InRoad “Synchronising research infrastructure roadmapping in Europe”. Proiectului a avut drept scop o mai buna armonizare și sincronizare în ce privește stabilirea priorităților, evaluarea finanțării și managementul ciclului de viață al infrastructurilor de cercetare UE la nivel European și național, inclusiv prin partajarea bunelor practici și încurajarea dialogului cu actorii relevanți.

În aceeași ordine de idei, au fost prezentate 2 rapoarte importante ale Comisiei Europene, care constituie surse majore de orientări strategice, cât și acțiuni concrete pentru noua structură de guvernanță a European Open Science Cloud, cât și implementarea principiilor FAIR pentru datele de cercetare.

Raportul "Transpunerea principiului FAIR în realitate" (Turning FAIR into reality) elaborat de Grupul de experți pentru date FAIR al Comisiei Europene descrie gama largă de modificări, necesare pentru implementarea principiilor FAIR referitor la date. Acesta prezintă un studiu și o analiză a necesităților pentru implementarea principiilor FAIR și oferă un set de recomandări și acțiuni concrete pentru părțile interesate din Europa și în afara acesteia. Urmând o abordare holistică, grupul de experți pentru datele FAIR oferă un șablon pentru cele mai importante schimbări în practica și cultura cercetării, cât și pentru implementarea și normalizarea anumitor tehnologii și practici.

Raportul "Imbold pentru EOSC în practică" (Prompting an EOSC in practice), elaborat de Grupul de nivel înalt al experților Comisiei Europene pentru EOSC, acoperă un șir de elemente cheie ale EOSC, de la definirea ecosistemului minim viabil de date științifice până la stabilirea principalelor reguli de participare; acordând atenție și aspectelor precum guvernanța și posibilele modele de business.

Ambele rapoarte au fost elaborate în urma unor consultări ample și deschise cu comunitățile științifice în 2018.

Alte 2 rapoarte distribuite participanților de asemenea vizează respectarea principiilor FAIR pentru datele științifice: 

- Policy Recommendations. Cost-Benefit analysis for FAIR research data
- Cost of not having FAIR research data

Rapoartele respective s-au axat pe impactul datelor FAIR asupra activităților de cercetare, colaborare și inovare. Astfel au fost definiți 7 indicatori pentru estimarea costurilor de nerespectare a principiului FAIR pentru datele științifice: timpul alocat, costul stocării, costurile pentru licențe, retragerea cercetărilor, finanțare dublă, interdisciplinaritate și creștere economică potențială. Prin estimarea costurilor cantitative și calitative de nerespectare a principiilor FAIR pentru datele științifiice, aceste rapoarte urmăresc să ofere factorilor de decizie suficiente dovezi pentru luarea unor decizii informate priving metodele eficiente de implementare a principiilor FAIR.  

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: deplasare, Comisia Europeană, infrastructuri de cercetare
Ultima actualizare:  21-04-2019 14:33:23
Sursa:   IDSI 

 
0