ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Pavel Filip: "Doar cu eforturi comune vom reuşi să asigurăm în R. Moldova o societate informaţională dezvoltată"

2015-03-16   Accesări: 3193  Vizitatori unici: 1452

Interviu acordat AIS MOLDPRES de către Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Întrebare: Dle ministru, ţinînd cont de faptul că nu sînteţi un novice la MTIC, în componenţa noului Guvern pentru ce veţi pleda? Care sînt proiectele pe care îşi va axa activitatea ministerul?

Răspuns: Mandatul actual al Guvernului va fi marcat, fără doar şi poate, de aplicarea prevederilor Acordului de Asociere R. Moldova –Uniunea Europeană. Avem obligaţiuni şi responsabilităţi clare în faţa cetăţenilor pe care trebuie să le onorăm. Personal voi pleda pentru continuarea reformelor pe calea integrării europene a Republicii Moldova şi finalizarea proiectelor ambiţioase pe care le-am început la minister. Voi menţiona aici implementarea Strategiei Naţionale Moldova Digitală 2020,care are menirea să asigure o dezvoltare sistemică şi previzibilă a ţării.

Un document important pe care ne vom axa în activitatea ministerială este Strategia de creştere a competitivităţii sectorului IT, care urmează să asigure un climat cît mai favorabil pentru profesioniştii şi antreprenorii din acest domeniu. Venim cu o abordare inovativă şi propunem crearea parcurilor IT virtuale, la care antreprenorii vor putea activa din oficiu. Principala noutate se referă la introducerea unui impozit unic din vînzări. Parcurile IT vor oferi rezidenţilor reguli clare de activitate, un sistem fiscal uşor de administrat, infrastructura necesară şi previzibilitatea controalelor, nu mai des decît o dată la trei ani. O altă direcţie căreia îi vom acorda o atenţie sporită ţine de asigurarea securităţii cibernetice. În acest sens, ne vom concentra efortul asupra elaborării şi promovării Programului de asigurare a securităţii cibernetice a R. Moldova, punînd accent pe măsurile de creare a cadrului instituţional, legislativ şi tehnologic, de informare a populaţiei şi a mediului de afaceri.

De asemenea, în anul curent urmează să fie realizată tranziţia la televiziunea digitală terestră. Astfel, telespectatorii vor beneficia de o calitate mai bună a imaginii în toate zonele de recepţie, inclusiv în localităţile rurale, şi de posibilitatea de a viziona mai multe programe. Printre priorităţile anului în curs este şi implementarea Serviciului Naţional Unic de Urgenţă 112, care va spori securitatea cetăţenilor în situaţii critice prin utilizarea posibilităţilor oferite de comunicaţiile electronice. Acestea şi alte proiecte vor marca anul 2015.

Î.: Pe parcursul ultimilor ani, întreprinderile din subordinea MTIC au lansat mai multe proiecte şi servicii. Ne putem aştepta la noutăţi în acest sens în viitorul apropiat?

R.: Întotdeauna am pledat pentru diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei de întreprinderile din subordinea MTIC, astfel încît acestea să fie confortabile cetăţeanului. În 2014 ÎS ”Poşta Moldovei” a lansat serviciul de transferuri băneşti din Italia, Portugalia şi Polonia. Pînă în prezent cetăţenii moldoveni aflaţi la muncă în Italia au transferat acasă prin intermediul oficiilor poştale peste un miliard de euro. Banii ajung în aceiaşi zi şi un plus foarte mare este că cetăţenii îşi ridică banii la oficiul poştal în localitatea unde trăiesc, nu mai trebuie să meargă în centrul raional sau să vină la Chişinău la bancă. În acest an, "Poşta Moldovei" planifică să încheie acorduri pentru efectuarea transferurilor băneşti cu România şi Spania, iar proiecte comune cu Israel şi Letonia se află în regim de testare. Ne dorim să semnăm un asemenea acord cu Federaţia Rusă, unde se află mulţi concetăţeni de-ai noştri, dar şi cu alte ţări.

În acest an urmează a fi implementat un serviciu numit „Portofelul mobil”. Proiectul este realizat în parteneriat cu „Le Groupe La Poste” din Franţa. Acest serviciu va oferi cetăţenilor posibilitatea de a efectua plăţile on-line, cu ajutorul unei aplicaţii instalate pe telefonul mobil. Planificăm să extindem în continuare serviciile electronice oferite deţinătorilor de buletin de identitate electronic. În scurt timp, ei vor putea accesa online serviciile integrate cu platforma guvernamentală MSign, care vor permite întocmirea actelor juridice în format electronic: depunerea declaraţiilor fiscale şi serviciul e-Factura, raportarea online privind contribuţiile asigurărilor medicale şi sociale obligatorii de stat, comanda duplicatelor actelor de stare civilă şi alte servicii.

Î.: În noul mandat cum vedeţi dezvoltarea relaţiilor de colaborare externă ale ministerului?

R.: Comunicaţiile şi tehnologiile informaţionale reprezintă prin excelenţă o activitate internaţională, care presupune interacţiune între state. Sîntem parte la diverse organisme, iniţiative şi proiecte din domeniu, atît la nivel de organizaţii internaţionale, cît şi la nivel regional şi bilateral. Printre principalele organizaţii interguvernamentale din domeniul telecomunicaţiilor la care participăm este Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea Poştală Universală, Conferinţa Europeană a administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii, Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor.

Totodată, impulsionarea colaborării externe pe dimensiunea TIC constă în asigurarea dezvoltării durabile a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru beneficiul tuturor cetăţenilor, prin promovarea politicilor de rigoare. Scopul de bază constă în crearea oportunităţilor de afaceri şi încurajarea investiţiilor în domeniul TIC prin promovarea politicilor de liberalizare şi creare a condiţiilor necesare pentru edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale.

Î.: Dat fiind faptul că în subordinea MTIC sînt întreprinderi care prestează servicii contra plată, ce intenţionaţi să faceţi în continuare pentru combaterea corupţiei în aceste structuri?

R.: Pentru dezrădăcinarea corupţiei şi a birocraţiei au fost întreprinse mai mult acţiuni. În primul rînd, au fost excluse procedurile birocratice la perfectarea actelor de identitate. Oamenii nu mai trebuie să prezinte certificatele de stare civilă sau livretul militar de fiecare dată cînd îşi reînnoiesc buletinul sau paşaportul. Pentru lichidarea rîndurilor la secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei a fost optimizată activitatea acestora. Acum toate secţiile lucrează fără pauză de masă, iar Biroul Centru din Chişinău şi birourile din Bălţi şi Comrat activează şi în ziua de duminică.

Pentru excluderea corupţiei în procesul de obţinere a permisului auto au fost iniţiate un şir de reforme: a fost revizuit principiul de deservire teritorială, numărul secţiilor de examinare a fost redus de la 36 la 17, toate birourile şi automobilele pentru proba practică sînt dotate cu sisteme de monitorizare audio/video. Factorul uman însă nu poate fi exclus definitiv. Şi aici trebuie să ne unim cu toţii eforturile, or, atunci cînd există tentative de corupere, să raportăm aceste situaţii, iar organele de drept să ia măsurile de rigoare.

Î.: Ce vă mulţumeşte cel mai mult în activitatea MTIC şi unde găsiţi că este loc şi de mai bine?

R.: Cred că politicile şi proiectele pe care le-am elaborat şi promovat în Guvern şi Parlament sînt nişte documente foarte bune, utile şi necesare pentru societate, iar acum trebuie să ne concentrăm pe implementarea acestora. Consider că ne-a reuşit să consolidăm o echipă bună la MTIC. Este o simbioză între persoanele care activează de mai mult timp în sector şi tinerii cu viziuni mai proaspete. Acest segment este specific – schimbările se produc rapid şi trebuie anticipate multe lucruri.

În acelaşi timp, pentru realizarea obiectivelor majore propuse în Strategia Moldova Digitală 2020, precum şi în alte documente de politici importante, este necesar să contribuie toate instituţiile statului, conform competenţei. Doar cu eforturi comune vom reuşi să asigurăm formarea în R. Moldova a unei societăţi informaţionale dezvoltate, care să pună realizările sectorului TIC în serviciul cetăţeanului.

Vă mulţumim şi vă dorim succes în continuare.

Pavel Filip este născut la 10 aprilie 1966, în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni. Studii: Institutul Politehnic din Chişinău, Institutul Internaţional de Management. În diferite perioade a deţinut funcţiile de director general al SA „Bucuria” şi SA „TUTUN-CTC”. În prezent este la al treilea mandat de ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Căsătorit, doi copii.

(Reporter L. Grubîi, editor A. Răileanu)

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: societate informationala, MTIC
Ultima actualizare:  23-03-2015 16:05:32
Sursa:   moldpres.md

 
3