ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

La Chişinău a fost lansat un nou laborator pentru pregătirea specialiştilor TIC

2015-02-18   Accesări: 3699  Vizitatori unici: 1362

Joi, 12 februarie, a avut loc lansarea unui nou laborator performant destinat pregătirii specialiştilor în domeniul TIC. De data acesta evenimentul s-a axat pe o nouă specialitate creată în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţământului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”, implementat cu suportul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA).

Profesia de operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor sună a fi una dificilă, de fapt, ca și toate profesiile din domeniul IT. Ana Chiriţa, director executiv ATIC, a explicat echipei în ce constă profesia dată. „Un specialist de acest tip este responsabil de mentenanţa și funcţionalitatea calculatoarelor. De obicei, asemenea operatori sunt angajaţi în cadrul companiilor care dispun de centre de deservire tehnică. În Moldova, însă, se înregistrează o lipsă enormă a specialiștilor. Specialitatea dată a fost pilotată începând cu 1 septembrie 2014 în două şcoli – cea în care ne aflăm noi şi Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi”, a afirmat Ana Chirița.avut loc lansarea unui nou laborator performant destinat pregătirii specialiștilor în domeniul TIC. De data acesta evenimentul s-a axat pe o nouă specialitate creată în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calității învățământului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”, implementat cu suportul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare (ADA).

 Lansarea laboratorului face parte dintr-o iniţiativă amplă de reformare a învăţământului vocaţional-tehnic în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor și îmbunătăţire efectivă a proceselor de pregătire a specialiştilor TIC. Laboratorul a fost creat în cadrul Şcolii Profesionale numărul 6 din sectorul Buiucani, Chişinău. Potrivit directorului Şcolii, obiectivul proiectului este, în primul rând, îmbunătăţirea modului de instruire a specialiştilor IT. Astfel, a fost introdusă o nouă specialitate – Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – specialitate care necesită mai multe abilități și competenţe practice. Laboratorul nou creat vine să asigure condiţiile optime atât pentru instruirea teoretică, cât și pentru activităţile aplicative, oferind tinerilor oportunitatea să acumuleze cunoștinţele și abilităţile practice necesare. Visul oricărui viitor specialist de a cunoaşte toate atuurile profesiei sale încă din şcoală este aproape realizat, graţie acestor posibilităţi. 

Oaspeţii distinşi ai evenimentului au adus laude şi mulţumiri celor care au colaborat pentru realizarea proiectului. Excelenţa sa, Gerhard Reiweger, Ambasadorul Austriei în Republica Moldova, a pus accentul pe importanţa instruirii pentru viitorul loc de muncă, pe faptul că fiecare din noi trebuie să urmeze cererile şi necesităţile viitorului serviciu. Iată de ce, laboratorul permite sinergizarea şi însuşirea eficientă a cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice în cadrul unui spaţiu unic, special proiectat şi creat pentru acest scop.

În cadrul discursului său, însuşi Viceministrul Educaţiei, Igor Grosu, a menţionat importanţa implicării mai active a femeilor în domeniul IT. „Faceţi parte dintr-un domeniu de viitor, de trend şi fără hotare, întrucât puteţi lucra de la calculatoare chiar şi de acasă. Aveţi parte de echipamente şi conţinuturi educaţioanale necesare. Am doar o mică obiecţie – specialitatea dată este prea masculinizată şi ar fi bine de diluat un pic, întrucât şi domnişoarele pot aduce un aport extraordinar”, a menţionat Igor Grosu.

Rima Bezede, Președinte al Centrului Educaţional Pro Didactica, a afirmat că proiectul a început într-un ritm ambiţios. „A fost creată o curriculă nouă, conţinuturile şi procesele de instruire fiind îmbunătăţite. Luând în considerare dinamica domeniului IT, am putea actualiza informaţia care ar contribui la dezvoltarea tinerilor ca specialişti. De asemenea, ne dorim combinarea competenţelelor tehnice avansate cu abilităţile sociale”, a punctat doamna Bezede.

Profesia de operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor sună a fi una dificilă, de fapt, ca şi toate profesiile din domeniul IT. Ana Chiriţa, director executiv ATIC, a explicat echipei în ce constă profesia dată. „Un specialist de acest tip este responsabil de mentenanţa şi funcţionalitatea calculatoarelor. De obicei, asemenea operatori sunt angajaţi în cadrul companiilor care dispun de centre de deservire tehnică. În Moldova, însă, se înregistrează o lipsă enormă a specialiştilor. Specialitatea dată a fost pilotată începând cu 1 septembrie 2014 în două şcoli – cea în care ne aflăm noi şi Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi”, a afirmat Ana Chiriţa. 

Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a adus mulţumiri şcolii pentru receptivitatea introducerii unei noi profesii şi a unui nou curriculcum, prin care a şi fost pilotată o reformă educaţională. „Eu însumi am fost parte a unei şcoli-pilot şi înţeleg perfect că un asemenea proiect este o provocare nu doar pentru studenţil, ci şi pentru profesori. Acest sector se dezvoltă cu o viteză cosmică şi uneori, ceea ce cream în curriculă părea a fi învechit în momentul implementării acesteia. Desigur, din punct de vedere istoric, Moldova rămâne a fi o ţară agricolă, cu toate acestea, IT-ul va servi drept un catalizator al creşterii economice”, a afirmat Gerhard Schaumberger.

În cadrul evenimentului, oaspeţii prezenţi au aflat mai multe detalii despre rezultatele implementării proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţământului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”, precum şi despre modul în care noua profesie se încadrează în viaţa Şcolii Profesionale numărul 6. Amintim că în noiembrie 2014 a fost lansat primul laborator performant în cadrul acestui proiect.

 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: TIC, specialist IT
Ultima actualizare:  23-02-2015 10:52:58
Sursa:    www.diez.md

 
5