ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Discuții privind conținutul digital național

2015-12-11   Accesări: 2541  Vizitatori unici: 1491

La 9 decembrie 2015, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale a organizat masa rotundă cu titlul: Revistele științifice - catalizator al creșterii calității și vizibilității conținutului științific în format digital.

La eveniment au participat aprox. 80 de reprezentanți ai colegiilor de redacție ale revistelor din Moldova, cercetători științifici ai instituțiilor de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei. Evenimentul, organizat de IDSI în cadrul proiectului DISCUS (Fondul Internațional Visegrad – nr. 21470018), a fost transmis online și a fost urmărit de aprox. 100 de utilizatori.

Scopul mesei rotunde a fost de a pune în discuție subiectul conținutului științific în format digital în vederea sporirii calității și vizibilității acestuia (Agenda evenimentului). În conformitate cu hotărârea comună a CSȘDT și CNAA (nr.147 din 25.06.2015) începând cu 1 ianuarie 2016 toate revistele științifice din RM urmează să fie înregistrate în Instrumentul Bibliometric Național. În acest sens, la eveniment, a fost prezentat site-ul IBN, implementat și dezvoltat de IDSI, ca instrument de asistenţă a colegiilor de redacție.

În scopul implementării Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7.11.2014 privind Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 şi a Hotărârii Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 privind Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, precum şi a noului Regulament de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice aprobat la 25.06.2015), Academia de Științe a Moldovei urmează să efectueze inventarierea conţinutului ştiinţific digital existent şi evaluarea necesităţilor de transpunere a conţinutului ştiinţific naţional în format digital. Informaţiile şi datele deţinute de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării constituie resurse informaţionale valoroase și urmează a fi digitizate, stocate şi diseminate, pentru a putea fi valorificate de publicul larg.
În acest sens, Instrumentul  Bibliometric Național reprezintă o BIBLIOTECĂ ELECTRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ în care sunt stocate, clasificate şi măsurate date cu caracter public privind contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Pentru moment aceste date se referă în special la ARTICOLELE ştiinţifice publicate în reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B şi C, în conformitate cu cerinţele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) şi Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare (CNAA). Depozitul electronic în cauză este un produs final al proiectului „Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional”, realizat în perioada 2010-2011 de către Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Actualmente, se află în faza de completare progresivă de către angajații institutului, iar în timp va deveni o importantă bază de date de publicaţii periodice, care să ofere date relevante pentru evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică şi evaluarea meritelor personale ale cercetătorilor, precum şi pentru sistemele suport decizii.

Instrumentul Bibliometric Național este unica bază de date la nivel național în care sunt depozitate cca 40 de mii de publicații din revistele științifice naționale acreditate. IBN este vizitat anual de peste 20 de mii de vizitatori unici din 97 de țări ale lumii.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Visegrad, masă rotundă, IBN, DISCUS, continut digital, 2015
Ultima actualizare:  29-12-2015 11:53:31
Sursa:   discus.idsi.md

 
2
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova